Indukční stroje

Indukční stroje

Modul indukční stroje se zabývá poznatky vzniku točivého magnetického toku a jeho využitím v různých typech motorů. Dále modul indukční stroje zahrnuje rozdělení na motory asynchronní, synchronní, komutátorové a speciální. Jsou zde uvedeny principy, poznatky z jednotlivých provozních stavů, zapojení statorových i rotorových vinutí, regulace otáček, brzdění, rozběh, momentové charakteristiky a energetická bilance zařízení.