Jednofázový motor

Jednofázový indukční motor

Tento výukový modul se zabývá jednofázovým indukčním asynchronním motorem s kotvou nakrátko. Zahrnuje principy, poznatky z jednotlivých provozních stavů, zapojení statorového vinutí, regulace otáček, brzdění, rozběh, momentové charakteristiky a energetickou bilanci zařízení.