Moment

Jednofázový indukční motor - moment

Tato lekce se zabývá momentem jednofázového indukčního motoru.

Popis vzniku momentu

Magnetické toky Φ1 a Φ2 svírají úhel 180°, takže nevytvoří žádný mechanický moment, proto se jednofázový indukční motor z klidu sám nerozběhne.

Náhrada stojatého magnetického pole dvěma točivými protiběžnými magnetickými poli:

obrazek

Obr. 1: Magnetické pole při jedné otáčce [1]

Momentová charakteristika

Na rotor působí proti sobě dva točivé momenty, moment souběžný a moment protiběžný. Výsledný moment je dán rozdílem obou momentů. Je-li rotor v klidu, je výsledný moment nulový, neboť oba momenty se ruší. Výsledný moment se zvětšuje z klidu na obě strany, takže motor se otáčí v tom smyslu, ve kterém dostal počáteční impulz.

obrazek

Obr. 2: Momentová charakteristika [2]

Tento impuls lze dát:

  • rozběhovým kondenzátorem
  • odporovou pomocnou fází

Momentová charakteristika jednofázového asynchronního motoru je na obrázku, kde jsou srovnány momentové charakteristiky motoru bez pomocné fáze, s odporovou pomocnou fází a s rozběhovým kondenzátorem.

obrazek

Obr. 3: Momentové charakteristiky jednofázových motorů: MC – s rozběhovým kondenzátorem, MR – s odporovou pomocnou fází, M – bez pomocné fáze [2]

Změnu směru otáčení jednofázového asynchronního motoru lze provést přehozením konců vinutí pomocné nebo hlavní fáze. Otáčky motoru jsou podobně jako u trojfázového asynchronního motoru závislé na kmitočtu napájecího napětí a na počtu pólů.

Zdroje

Obrázky

[1] STÝSKALA, Vítězslav. Indukční stroje [online]. [cit. 2014-6-17]. Dostupný na www: www.fei.vsb.cz/kat452

[2] SOKOL, Zdeněk. www.spse.dobruska.cz [online]. [cit. 2014-8-13]. Dostupný na www: http://www.spse.dobruska.cz/download/sokol/

Opakování

Jak vzniká moment u jednofázového asynchronního motoru?

Nakreslete průběh momentu u jednofázového motoru.

Čím dosáhneme rozběh jednofázového motoru?

Nakreslete momentovou charakteristiku pro jednotlivé způsoby rozběhu.