Konstrukce

Jednofázový indukční motor - konstrukce

Tato lekce se zabývá principem činnosti a konstrukcí indukčního jednofázového motoru.

Pro pohon malých zařízení s výkonem do 1 kW se běžně používají asynchronní motory napájené z jednofázové sítě. Je nejvíce používán v chladničkách, pračkách, ždímačkách, hodinách, vrtačkách, malých kompresorech, pumpách, atd. Nevýhodou je induktivní účiník způsobující jalové zatížení sítě a dále nulový rozběhový moment.

obrazek

Obr. 1: Jednofázové motory [1]

Konstrukční provedení

Od třífázového motoru se liší tím, že jeho vinutí je ve 2/3 drážek statoru. Ve zbývající 1/3 drážek je uloženo vinutí pomocné, tzv. rozběhové vinutí, které je kolmo k hlavnímu vinutí (otočeno o 90°).

Obr. 2: Princip konstrukce jednofázového motoru, kde U2 je hlavní vinutí a Z1 je pomocné vinutí [2]


Obr. 3: Konstrukční provedení [3]

 

Zdroje

Obrázky

[1] Autor neznámý. stroje-naradie.sk [online]. [cit. 2014-8-13]. Dostupný na www: http://atas.cz

[2] Autor neznámý. www.isstechn.cz [online]. [cit. 2014-8-13]. Dostupný na www: http://www.isstechn.cz/objekty/vy-32-inovace-h-3-20.pdf

[3] Autor neznámý. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2014-8-13]. Dostupný na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronn%C3%AD_motor#/media/File:Jednofazovy_motor.svg

Opakování

Čím se liší jednofázový asynchronní motor od trojfázového?

Jaké znáte typy jednofázových asynchronních motorů? Stručně popište jejich konstrukci.

Kde se používají jednofázové asynchronní motory?

O kolik stupňů je pootočeno pomocné vinutí oproti hlavnímu?

Do jakého výkonu se používají jednofázové asynchronní motory se stíněním pólem?