Chod naprázdno

Chod naprázdno

O chodu naprázdno hovoříme tehdy, není-li v případě generátoru odebírán ze statorového vinutí žádný elektrický proud a není k němu připojena žádná zátěž. Do sítě není dodávána elektrická energie.

U motoru tento stav představuje nulové mechanické zatížení, tedy stav, kdy neodebíráme žádný mechanický výkon kromě krytí ztrát v konstrukčním uspořádání mechanických částí.

Běží-li stroj naprázdno, je zatěžovací úhel β mezi fázorem vstupního napětí U a indukovaným napětím rotoru Uib nulový. Jedná se o úhel mezi magnetickým polem statoru a rotoru.

Z fázorového diagramu níže vidíme, že indukované napětí Uib předbíhá magnetický tok o 90°.

Obr. 1: Fázorový diagram [1]

Na dalším obrázku je znázorněna magnetizační křivka, která je z počátku lineární a následně se zakřivuje vlivem sycení. I při Ib = 0 se remanentní indukcí indukuje do statoru malé remanentní napětí Urem.

Obr. 2: Magnetizační křivka [2]

Zdroje

Obrázky

[1] Archiv autora

[2] Autor neznámý. Magnetizační křivka [online]. [cit. 2014-8-12]. Dostupný na www: http://www.spse.dobruska.cz/download/sokol/SG.pdf.

[3] Autor neznámý. Synchronní kompenzátor [online]. [cit. 2014-8-19]. Dostupný na www: http://www.weg.net/var/ezflow_site/storage/images/media-center/noticias/produtos-e-solucoes/maiores-compensadores-sincronos-do-brasil-produzidos-pela-weg/6039478-16-eng/WEG-Manufactures-Mega-Synchronous-Condensers_noticia_detalhe_w.jpg.

Kontrolní otázka

Kdy hovoříme u synchronních strojů o chodu naprázdo?

Co vyjadřuje zatěžovací úhel β?

Nakreslete fázorový diagram synchronního stroje při chodu naprázdno.

Doplňující učivo

Synchronní kompenzátor

Jedná se o synchronní motor běžící naprázdno. Protože není určen k připojení na mechanické ústrojí, nemá vyvedenou hřídel. Za chodu dodává do sítě jalový výkon pro zlepšení účiníku sítě.

obrazek

Obr. 3: Synchronní kompenzátor [3]