Buněčná membrána

Buněčná membrána

= biomembrána, cytoplazmatická membrána, plazmatická membrána

 • Plazmatická membrána ohraničuje vnitřní obsah buňky (tzv. protoplazmu) od okolí. Je nepropustná pro:

  • polární molekuly,

  • ionty,

  • koenzymy,

  • ATP apod.

 • Tvoří vždy uzavřené útvary – váčky, cisterny apod. Zaručuje tedy odlišné složení vnitřního prostoru od okolí.

 • S okolím komunikuje pomocí membránových bílkovin (proteinů):

  • Integrální bílkoviny (proteiny) – jsou zanořeny do fosfolipidové dvojvrstvy a dají se z ní jen velmi těžce vyčlenit.

  • Periferní bílkoviny – nachází se na povrchu membrány a nejsou s ní pevně vázané.

 

Obr. 1: Stavba buněčné membrány

Zdroje
 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-268-5.
 • ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Jaká povrchová struktura se nachází u buňky rostlin a hub?

Čím se tato struktura liší od cytoplazmatické membrány z hlediska složení a propustnosti?