Provedení synchronních strojů

Provedení synchronních strojů

Turboalternátory

Jedná se o stroje s hladkými rotory poháněné parní turbínou. Jsou konstruované na poměrně vysoké otáčky až 3000 ot./min., jimž je přizpůsobena konstrukce rotoru. S ohledem na velké působící odstředivé síly se rotory nevyrábí o větším průměru než 1,2m. Protože se však výkon odvíjí od objemu stroje ve vzduchové mezeře mezi rotorem a statorem, mají rotory velkou osovou délku.

Rotor je výkovek z oceli s drážkami pro uložení vinutí. Toto vinutí je z budiče napájeno přes sběrací kroužky.

obrazek

Obr. 1: Turboalternátor [1]

Hydroalternátory

Na rozdíl od turboalternátorů se jedná o pomaloběžné stroje. Pomalé otáčky dovolují konstruovat rotory s velkými průměry a malou osovou délkou. Rotor je proveden s vyniklými póly.

Využití nachází především ve vodních elektrárnách.

Obr. 2: Hydroalternátor [2]

Zdroje

Obrázky

[1] BOSSCHE, Peter Van Den. Turboalternátor [online]. [cit. 2014-8-19]. Dostupný na www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/1923_Ganz_turbo_alternator.jpg.

[2] Autor neznámý. Hydroalternátor [online]. [cit. 2014-8-19]. Dostupný na www: http://www.lighting-gallery.net/gallery/albums/userpics/10519/normal_hydro_4.JPG.

 

Opakování

Popište rozdíl mezi turboalternátorem a hydroalternátorem.

Uveďte uplatnění těchto synchronních strojů.

Doplňující učivo

Jestliže z alternátoru požadujeme výstupní napětí s kmitočtem 50Hz, musí se rotor otáčet synchronními otáčkami.

Jestliže má však alternátor otáčky poměrně malé, např. u vodní turbíny, musí mít jeho rotor velký počet pólů.

Uveďme tedy příklad pro synchronní otáčky ns = 75 ot./min. Dosazením do vzorce pro počet pólů dostáváme:

p=\frac{60\cdot f}{n_{s}}

p=\frac{60\cdot 50}{75}=40

 

Průměr rotoru s vyniklými póly je potom oproti rotoru hladkému větší, kdežto délka je menší.