Jednofázové komutátorové motory

Jednofázové komutátorové motory

S jednofázovými sériovými motorky se běžně setkáváme v domácích spotřebičích, jako je mixér, vysavač, ventilátor apod. Své uplatnění také našly v ručním elektrickém nářadí.

Obr. 1: Skladba jednofázového komutátorového motoru [1]

Konstrukčně je rotor řešen jako stejnosměrná kotva s komutátorem. Stator má v případě malých motorů vyjádřené póly. Větší stroje mají vinutí uloženo ve statorových drážkách. Stator je poskládán z dynamových plechů pro snížení ztrát vířivými proudy.

obrazek

Obr. 2: Konstrukce rotoru [2]

Nevýhodou u těchto motorků je vznik rušení a jiskření na komutátoru. Odrušení je realizováno připojením kondenzátorů.

Vinutí statoru a rotoru jsou zapojena do série. U malých dvoupólových motorů se kotva zapojuje mezi dvě cívky statoru za účelem snížení nežádoucího rušení.

Obr. 3: Sériové zapojení cívky statoru a rotoru [3]

Otáčky lze řídit velmi jednoduše změnou napájecího napětí. Otáčky klesají se čtvercem napětí. V současné době se využívají elektronické regulátory. Základem jsou polovodičové výkonové prvky, jako je tyristor nebo triak.

U starších konstrukcí se pro řízení používal prostý rezistor, zařazený do série nebo paralelně k motoru.

Obr. 4: Regulace otáček pomocí rezistoru [4]

Výkon při napájení stejnosměrným proudem je dán vztahem:

P1 = U ∙ I

Při napájení střídavým proudem je potom:

P2 = U ∙ I ∙ cosϕ

Pro moment potom platí:

resp.

Porovnáním momentů M1 a M2 získáme:

n2 = n1 ∙ cosϕ

Motor má tedy při stejném momentu M1 a M2 větší otáčky při napájení stejnosměrným proudem než při napájení proudem střídavým.

Momentová charakteristika sériového motoru je znázorněna na obrázku níže.

Obr. 5: Momentová charakteristika sériového motoru [5]

Zdroje

Obrázky

[1] Autor neznámý. Skladba jednofázového komutátorového motoru [online]. [cit. 2014-8-22]. Dostupný na www: http://fyzweb.cz/clanky/img/00090/motoruhliky.jpg.

[2] Autor neznámý. Konstrukce rotoru [online]. [cit. 2014-8-22]. Dostupný na www: http://web.spscv.cz/~kaderabek/plany_ulohy/komutstroje.pdf.

[3] ŠIMON, Josef. Sériové zapojení cívky statoru a rotoru [online]. [cit. 2014-8-22]. Dostupný na www: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42921.pdf.

[4] Autor neznámý. Regulace otáček pomocí rezistoru [online]. [cit. 2014-8-22]. Dostupný na www: http://web.spscv.cz/~kaderabek/plany_ulohy/komutstroje.pdf.

[5] ŠIMON, Josef. Momentová charakteristika sériového motoru [online]. [cit. 2014-8-22]. Dostupný na www: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42921.pdf.

[6] avelmak.sk. Odrušovací kondenzátor pro malé spotřebiče [online]. [cit. 2015-1-28]. Dostupný na www: http://www.avelmak.sk/img_items/3/36/360/36034.jpg.

Otestuj se

Kde najdou tyto motory uplatnění?

Jakým způsobem je možné měnit jejich otáčky?

Doplňující učivo

K motoru bývá také připojen kondenzátor, který zabraňuje jeho rušení ostatních domácích spotřebičů, především rádia a televize.

Obr. 6: Odrušovací kondenzátor pro malé spotřebiče [6]