Trojfázové komutátorové motory

Trojfázové komutátorové motory

Trojfázové komutátorové motory jsou nejčastěji v provedení jako derivační a to z důvodu tvrdé zatěžovací charakteristiky.

Podle provedení rozeznáváme:

  • motory s napájeným statorem - Winterův-Eichbergův motor

  • motory s napájeným rotorem - Schrageho motor

Winterův-Eichbergův motor

Stator je zapojen přímo na síť. V rotoru se indukuje napětí vlivem magnetického pole statoru. Rotor je také napájen přes regulační transformátor nebo indukční regulátor.

obrazek

Obr. 1: Winterův-Eichbergův motor [1]

Pro regulaci napětí je používán kladkový trojfázový transformátor, po jehož sekundárním vinutí se odvalují uhlíkové kladky.

Pro změnu směru otáčení je využit uzel vyvedený ze středu vinutí, jímž se obrátí fáze regulačního napětí.

Regulace je v tomto případě zcela plynulá a hospodárná (nevznikají ztráty v rezistorech).

 

Schrageho motor

U tohoto motoru na každou pólovou dvojici na komutátoru dosedají tři dvojice kartáčů. Trojfázové vinutí rotoru je spojené do trojúhelníku a napájené přes kroužky. Rotor také obsahuje regulační vinutí vyvedené na komutátor.

Stator je tvořen trojfázovým (sekundárním) vinutím.

Obr. 2: Schrageho motor [2]

 

Výhodou Schrageho motoru oproti Winter-Eichbergova motoru je to, že nepotřebuje dodatečný zdroj regulačního napětí.

Naproti tomu Winter-Eichbergův motor dosahuje větších výkonů.

 

Zdroje

Obrázky

[1] KREJČÍ, František. Winterův-Eichbergův motor [online]. [cit. 2014-8-23]. Dostupný na www: http://elektrika.cz/obr/08_elektr_trojfaz_motor_01v.jpg.

[2] BIEZL. Schrageho motor [online]. [cit. 2014-8-23]. Dostupný na www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Schrage-umformer.svg/600px-Schrage-umformer.svg.png.

[3] Autor neznámý. Winterův-Eichbergův motor [online]. [cit. 2014-8-23]. Dostupný na www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/TMW_5018_Winter-Eichberg-Motor.JPG/732px-TMW_5018_Winter-Eichberg-Motor.JPG.

[4] Autor neznámý. Schrageho motor [online]. [cit. 2014-8-24]. Dostupný na www: http://www.kth.se/polopoly_fs/1.169321!/image/schrage1.jpg.

Zamysli se

Jaké pohonné jednotky by mohly v současnosti tyto poměrně zastaralé stroje nahradit?

Obrázek

Obr. 3: Winterův-Eichbergův motor [3]

Obrázek

Obr. 4: Schrageho motor [4]