Speciální stroje

Speciální stroje

V prvním modulu je vysvětlen princip lineárního motoru a uvedeny příklady jeho použití. Tento moderní pohonný systém se stále více uplatňuje v průmyslové praxi a má zajímavou perspektivu v dopravě.

Druhý modul se zabývá indukčním generátorem a indukčním ohřevem, který si od metalurgických závodů přes maloobjemové tavicí pece – např. ve stomatologii razí cestu do běžných domácností jako moderní způsob ohřevu a vaření potravin.

Třetí modul se letmo zmiňuje o principech a použití selsynů, jejichž význam je dnes spíše historický a jsou nahrazeny modernějšími a přesnějšími výrobky.

Poslední modul je věnován krokovým motorům, které tvoří významnou část průmyslových přesných polohovacích pohonů.