Optoelektronika

Kapitola Optoelektronika se zabývá problematikou přenosu informace pomocí světla. Je zde popsané přenosové médium, optické vlákno a jeho vlastnosti, generátory záření a také detektory optického záření. Pozornost je také věnována měření na optických trasách a optickým přenosovým systémům. Kapitola je zakončena výhledem do budoucnosti optických komunikací.