Bezpečnost při práci s optickými vlákny

Bezpečnost při práci s optickými vlákny

Optická vlákna, která se využívají v telekomunikacích, jsou vyrobena z čistého křemičitého skla ve tvaru podélného válcového tělesa o průměru nejčastěji 125 µm. Toto těleso je bez dalších ochran velmi křehké a je nemyslitelné používat vlákna bez ochran. Použité ochrany jsou z plastu a doplňují vlákno na průměr 250 nebo 900 µm. Pokud je vlákno kryto plastovou ochranou, je manipulace s ním jednoduchá. Skleněná část spolu s plastem má vlastnosti podobné rybářskému vlasci.

Plastovou ochranu z vlákna odstraňujeme nejčastěji při konektorování. Holým koncům vlákna je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Použité sklo je čiré a je tedy špatně viditelné. Je třeba si chránit hlavně zrak, také je třeba zabránit zapíchnutí do tkáně. Při lámání konců vláken do pravého úhlu je třeba, aby odlomené kousky byly odkládány na místo k tomu určené a následně byly odborně zlikvidované.

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
Obrázek

Obr. 1: Kleště na primární ochranu

Obrázek

Obr. 2: Lámačka optických vláken