Trávicí soustava a trávení

  Trávicí soustava a trávení

Má-li trávicí soustava jeden otvor, mluvíme o trávicí dutině. Pokud má otvory dva, jedná se o trávicí trubici.

 • Trávicí dutina komunikuje s vnějším prostředím jediným otvorem, který slouží zárověň jako přijímací a vyvrhovací. Vyskytuje se u živočichů bez vyvinutého oběhu tělních tekutin – ploštěnci, houby. 

                        

Obr. 1: Trávicí dutina nezmara                                     

Trávicí dutina funguje na principu cyklického průběhu trávení. Příjem další potravy nastává až po dokončení trávení a je podmíněn vyvržením nestrávených zbytků.

                                                   

Obr. 2: Příjem potravy

 • Trávicí vak, láčka = gastrovaskulární soustava – žahavci

 

 • Trávicí trubice (dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, střevo – tenké a tlusté, konečník, řiť + případně žlázy) - má na jedné straně otvor přijímací a na druhé straně otvor vyvrhovací. Trávení probíhá postupně v různých částech trávicí trubice. Vyskytuje se u vývojově pokročilejších živočichů (měkkýši, členovci, obratlovci).

                                                   

Obr. 3: Obecné schéma trávicí trubice

Funkce trávicí soustavy

 • Příjem potravy:
  • prvoci:
   • osmoticky (celým povrchem těla) – výtrusovci 
   • panožkami - kořenonožci
   • buněčnými ústy – nálevníci
  • mnohobuněční:
   • osmoticky (celým povrchem těla) – tasemnice
   • filtrační zařízení – vodní živočichové živící se řasami a drobnými živočichy (mlži, perloočky)
   • bodavé nebo sací ústrojí - živočichové živící se šťávami rostlin nebo tělními tekutinami živočichů (ploštice, mšice, vši)
   • specializované ústní orgány (ptáci zobákem, savci chrupem).
 • Zpracování potravy:
  • Trávení - je mechanické a chemické zpracování potravy (štěpení).
   • Nitrobuněčné trávení přímo v cytoplazmě nebo v potravní vakuole (prvoci, někteří nižší mnohobuněční). Částice potravy přijímají buď celým povrchem buňky, nebo jsou fagocytovány. Trávicí vakuola vznikne po splynutí fagocytózního nebo pinocytózního váčku s lysozomy.

                                                        

Obr. 4: Nitrobuněčné trávení                

 1. částice potravy
 2. váčky s trávicími enzymy
 • Mimobuněčné trávení – předpokladem je vývoj trávicí soustavy. Enzym vyloučený do dutiny trávící soustavy štěpí částice přijaté potravy.                                                                  

                                                     

Obr. 5: Mimobuněčné trávení                                        

 1. částice potravy

 2. váčky s trávicími enzymy

 3. buňky, vstřebávající produkty trávení

  • Vstřebávání (resorpce) – je přechod rozštěpených živin sliznicí tenkého střeva do tělních tekutin (krev, hemolymfa). Vstřebávání je intenzivnější, čím je větší vstřebávací plocha. Proto se na vnitřní ploše trávicí trubice objevují klky, slepé výběžky nebo spirální řasa.                               

                                             obrazek 

Obr. 6: Spirální řasa                                                                        

 • Odstraňování nestravitelných látek:
  • vyvržení zbytků ústním otvorem
  • exkrementy.

Někteří živočichové (např. dravci a sovy) se mohou zbavit nestravitelných zbytků také ve formě vývržků. 

Zdroje
 • PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.
 • SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miloslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 208 s. ISBN 80-7168-909-2.

 • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Obrázky

 • Obr. 7: Corvana. Nezmar. [online]. [cit. 2014-11-17]. Dostupný na www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Hydravulgaris.jpg
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Koňarik Jaroslav.

 

Obrázek

Obr. 7: Nezmar

Obrázek

Obr. 8: Soví vývržky

Obrázek
Kontrolní otázka

1. Uveďte rozdíl v trávicí soustavě monogastrických a polygastrických zvířat.

2. Pojednejte o trávení potravy v předžaludcích.

Vhodné i pro žáky ZŠ.

Doplňující učivo

Monogaster - živočich s jednoduchým žaludkem. Enzymatické trávení v žaludku a tenkém střevě.

Polygaster – živočich s předžaludkem (tvoří ho tři oddíly - bachor, čepec, kniha) a vlastním žaludkem (slez). V předžaludku probíhá mikrobiální trávení.