Návrh optické trasy

Návrh optické trasy

Pokud chceme mezi dvěma místy vybudovat optickou trasu, je třeba nejprve definovat požadavky na trasu:

  • vzdálenost

  • přenosová rychlost

  • typ sítě

  • předpokládaný vývoj v oblasti

Pro sítě typu LAN je vhodné zvolit vlákno typu multimód Grad, generátor záření typu LED a fotodetektor PIN. Předpokládaná velikost sítě je jednotky kilometrů a požadovaná přenosová rychlost řádově stovky megabitů za sekundu.

Pro sítě typu MAN a WAN je vhodné zvolit vlákno jednovidové, jako generátor zvolit laserovou diodu a fotodetektor použít lavinovou fotodiodu APD. Předpokládaná velikost sítě je až stovky kilometrů a požadovaná přenosová rychlost desítky gigabitů za sekundu.

Při vlastním návrhu trasy řešíme hledisko:

  • útlumové

  • přenosové

Útlumové hledisko

Při přenosu optického signálu je třeba zajistit dostatečnou velikost symbolu 1 na přijímací straně. Pokud známe vysílací výkon zdroje záření na dané vlnové délce a minimální úroveň světla na fotodetektoru, můžeme spočítat překlenutelný útlum mezi vysílačem a přijímačem. Ten musí být větší než celkový útlum trasy. Útlum trasy vypočítáme jako součin délky trasy a měrného útlumu na dané vlnové délce. Pro správnou funkci je třeba počítat s rezervou optického systému. Nejčastěji se počítá s rezervou 1 dB na vysílací a přijímací straně.

Pokud má optické vlákno na danou vzdálenost větší útlum než je překlenutelný útlum mezi vysílačem a přijímačem, je třeba do trasy zařadit optický opakovač (zesilovač).

Přenosové hledisko

Při přenosu optického signálu je třeba zajistit, aby rozšíření impulzu s hodnotou 1 vlivem disperzí neznemožnilo správné čtení hodnot impulzů. To je při návrhu trasy řešeno parametrem přenosová kapacita Cp , která je pro dané vlákno definována:

Cp = vp · l [Mbit/s·km]

Cpřenosová kapacita [Mbit/s·km]

vpřenosová rychlost [Mbit/s]

l délka trasy [km]

Pokud známe Cp a délku trasy, je možné spočítat maximální použitelnou přenosovou rychlost. Pokud trasa na Cp nevyhoví, je třeba do trasy vřadit opakovač.

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora
Obrázek

Obr. 1: Reálné zakončení optických tras v rozvaděči