Předpokládaný vývoj

Předpokládaný vývoj

Optické sítě jako součást telekomunikačních sítí jsou poměrně mladé. Například v předlistopadovém Československu byla realizován pouze experimentální trasa v metru v Praze. Polistopadový vývoj ale znamenal masový rozvoj optických sítí. Původně analogová síť prošla digitalizací ústředen a transportní síť se stavěla jako optická.

Současná doba je charakterizována jako doba přestavby přístupové sítě na optickou síť. V příštích letech tedy bude těžištěm budování optických sítí.

Vlákna pro místní sítě jsou specifická. Je u nich kladen důraz na odolnost proti mechanickému poškození (makroohyby a mikroohmy).

V oblasti generátorů záření jde vývoj snahou o co nejužší spektrum záření. To je velmi důležité pro práci s chromatickou disperzí. Již dnes jsou dostupné lasery s šířkou spektra desetiny nanometru a trend zužování spektra pokračuje.

Vývoj také pokračuje v oblasti modulovatelnosti laserů. To je velmi důležité pro zvyšování přenosových rychlostí v časových multiplexech. Logicky to znamená také pracovat na rychlosti odezvy detektorů. Při přechodu na vyšší přenosovou rychlost je třeba mít použitelné jak generátory a detektory, tak také optická vlákna s dostatečnou přenosovou kapacitou.

Samostatnou kapitolou je vývoj vlnových multiplexů, které představují cestu k přenosu stále většího množství dat. Se vzrůstajícím množstvím vlnových délek použitých ve WDM (vlnový multiplex) je třeba mít zdroje záření s užším spektrem, filtry schopné oddělit větší počet vlnových délek a také vláknové zesilovače pro regeneraci signálu.

Zajímavou kapitolou vývoje je také WDM pro nižší vrstvy sítě. Představuje možnost měřit optickými vlákny nejrůznější veličiny. Touto oblastí se zabývá část optoelektroniky - vláknové optické senzory. Tady je zase prioritou nejnižší cena, a proto jsou požadavky na parametry jednotlivých komponentů jednodušší.

Vláknová optika a optoelektronika je velmi dynamicky se rozvíjející a perspektivní obor. Příští léta pro nás mají určitě schována spoustu technických zajímavostí.