Mikropočítačová technika

V této části elektronické učebnice se budeme zabývat moderními digitálními obvody, které jsou základem automatizační, telekomunikační, měřící,  automobilové a jiné techniky. Seznámíme se s obvody mikrokontrolérů, které představují univerální programovatelné součástky.

V této učebnici se především budeme zabývat mikrořadiči řady 8051 a AVR. Budeme se zabývat jejich vniřními obvody a základními způsoby jejich programování.

Po prostudování učiva mikropočítačové techniky si můžete ověřit své znalosti ve zkušebních testech:

 1. Zkušební test z architektury mikrořadiče AVR
 2. Zkušební test z instrukčního souboru mikrořadiče AVR
 3. Zkušební test z organizace stavového  registru SREG mikrořadiče AVR
 4. Zkušební test z vlastností analogově-digitálního převodníku mikrořadiče AVR

 

 

Zdroje
 • HRBÁČEK, Jiří. Komunikace mikrokontroléru s okolím. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 1999, 159 s. ISBN 80-86056-42-21.
 • MATOUŠEK, David. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR ATmega16. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 319 s. μC. ISBN 80-730-0174-8.
 • VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C : popis a práce ve vývojovém prostředí CodeVisionAVR C. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2003, 215 s. ISBN 80-730-0102-0.
 • ZMRZLÝ, Simeon. Mikroprocesorová technika. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1996, 174 s. ISBN 80-214-0799-9.
Zamysli se
 • Podívej se kolem sebe a vytipuj elektronická zařízení, o kterých se domníváš, že mohou být řízené mikrořadiči.

Zpravidla to mohou být:  

 • dálková ovládání ke spotřební elektronice;
 • elektronické termostaty;
 • digitální teploměry;
 • zabezpečovací zařízení;
 • elektronické váhy;
 • inteligentní elektroinstalace;
 • dálkově řízené hračky a modely;
 • mikrovlnné trouby;
 • řízení plynového kotle;
 • dálkově ovládané otevírání vrat;
 • identifikace RFID čipovými kartami;
 • měření spotřeby elektrické energie;
 • klávesnice k počítači.

Najdeš ve svém okolí i další aplikace, jen se poohlédnout ...