Instrukce pro aritmetické operace

Instrukce pro aritmetické informace

 

Tab. 1: Instrukce mikrořadiče AVR pro aritmetický součet

 

Tab. 2: Instrukce mikrořadiče AVR pro aritmetický rozdíl

 

Tab. 3: Instrukce mikrořadiče AVR pro aritmetický součin

 

Zdroje
  • MATOUŠEK, David. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR ATmega16. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 319 s. μC. ISBN 80-730-0174-8.
  • VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C : popis a práce ve vývojovém prostředí CodeVisionAVR C. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2003, 215 s. ISBN 80-730-0102-0.
  • [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf

Tabulky

  • Tab. 1, 2, 3: [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
Zapamatuj si
  • Mikrořadiče nemají valastní instrukci pro dělení, jako je tomu například u mikrořadičů řady 8051.
  • Dělení se může provést pomocí cyklu postupného odčítání dělitele od dělence až do ukončení operací, kdy dělenec  je menší než dělitel.
  • Dalším způsobem, jak uskutečnit dělení je, že převedeme dělence a dělitele na zlomky a použijeme instrukci FMUL pro násobení zlomků.
  • Výsledek násobení se ukládá do registrového páru R0:R1, je třeba při programování mít na zřeteli, že může dojít k nechtěnému přepsání obsahu pracovních registrů R1 a R2.