Instrukce pro větvení programu

Instrukce pro větvení programu

 

Tab. 1: Instrukce umožňující větvení programu pro mikrořadič AVR


 

Zdroje
  • MATOUŠEK, David. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR ATmega16. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 319 s. μC. ISBN 80-730-0174-8.
  • VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C : popis a práce ve vývojovém prostředí CodeVisionAVR C. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2003, 215 s. ISBN 80-730-0102-0.
  • [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf

Tabulky

  • Tab.1: [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
Zapamatuj si
  • Instrukcím pro větvení programu zpravidla předchází instrukce pro komparaci CP nebo CPI, jejichž provedením se nastaví příznaky ve stavovém registru SREG mikrořadiče. Následně instrukce pro větvení programu tyto příznaky testují a na základěš tohoto testu se přenastavuje programový čítač (program counter), čímž dojde k vlastnímu odbočení v programu.