Blokové schema mikrořadičů 8051

Blokové schéma mikrořadiče

MIKROPROCESOR 8051 je 8 bitový jednočipový mikroprocesor s harwardskou strukturou, u které je oddělena programová a datová paměť.

obrazek

                         Obr. 1: Vnitřní blokové schéma jednočipu

 

Oscilátor

Na vývody XTAL1 a XTAL2 je připojen piezoelektrický rezonátor – „krystal“. Kmitočet oscilátoru u standardního mikroprocesoru 8051 se může pohybovat v rozsahu 1,2 MHz až 12 MHz (24 MHz). U některých nástupců lze spodní kmitočet snížit až k nule, nejvyšší kmitočet může dosáhnout až 33 MHz (podle typů).

Paměť programu, dat a porty

Na čipu procesoru je umístěna vlastní CPU, která je vnitřní společnou sběrnicí propojena s pamětí programu ROM nebo EPROM o kapacitě 4kB (existují i typy bez této paměti), s pamětí dat RAM o kapacitě 128 bytů (u prvních verzí) a se čtyřmi vstupně–výstupními branami P0 až P3, které zajišťují styk procesoru s vnějšími perifériemi.

Připojení vnější paměti

Nechceme–li využívat procesor v jednočipové konfiguraci, případně nemůžeme-li (bez vnitřní paměti ROM–EPROM), jsou z procesoru vyvedeny řídící signály pro správu vnější programové /PSEN nebo datové /WR a /RD paměti, z nichž každá může mít až 64 kB.

Časovače - čítače

Časovače – čítače, které jsou dva (tři), slouží buď k čítání vnějších impulsů (vstupy T0 ,T1), nebo k realizaci přesných časových intervalů. Mohou být až 16-bitové .

Sériový kanál

Sériový kanál slouží pro snažší sériový styk s nadřízenými počítači nebo jinými spolupracujícími procesory. Sériový kanál je duplexní (obousměrný).

Booleovský procesor

Procesor je vybaven Booleovským procesorem, který umožňuje pracovat s jednotlivými bity vnitřní paměti RAM i interních periférií. Znamená to, že jednotlivé bity mají svou adresu.

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky​

  • Obr. 1: Archiv autora
Doplňující učivo

Na vývody XTAL1 a XTAL2 připojíme krystal o kmitočtu 12 MHz. Pro výpočty je nevhodnější. Možno použít i krystal 6 MHz a 24 MHz.