Paměť programu

Paměť programu

Paměť programu (Program Memory) může být až 64 kB a skládá se z vnitřní a vnější části paměti. Spodní část (4 kB) může být umístěna přímo na čipu.

Jak je mapa orientována, určuje řídící signál EA.

obrazek

Obr. 1: Možnosti použití paměti programu

Je-li EA = 0, je vnitřní paměť programu počítána od adresy 0 - 0FFFH.

Adresy 1000H - FFFFH jsou chápany jako paměť vnější.

Je-li EA = 1, je celá paměť programu počítána od adresy 0 - FFFFH jako vnější.

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora
Doplňující učivo

Sleduj signál EA. Je v negaci. Zkontroluj, zda ho máš dobře připojen.