Sériový kanál

Rozdělení sériových kanálů

Sériový komunikační interface SCI (Serial Comunication Interface)

Rozeznáváme dva základní sériové přenosy:

  • ASYNCHRONNÍ
  • SYNCHRONNÍ

Asynchronní SCI

Obsahuje:

  • START bit

  • 7-8 bitů dat vysílaných od LSB po MSB

  • STOP bit

Délka START bitů a datových bitů se určí z požadované přenosové rychlosti následovně:

doba trvání bitu (s) = 1 / přenosová rychlost (bit/s)

Obr. 1: Sériový asynchronní přenos

Přenos probíhá po jednom vodiči (nepočítáme-li zem).

Vysílací strana se označuje TxD (Transmit data). Přijímací strana se označuje RxD (Recieve data). Každé zařízení, které má komunikovat obousměrně, má samostatný vysílač a přijímač.

Synchronní SCI

Synchronizace přijímače a vysílače na začátku přenosu zajišťuje synchronizační znak.

Po jeho vyhodnocení probíhá nepřerušovaný přenos znaků bez další synchronizace až do okamžiku přijetí nového synchronizačního znaku. Pokud vysílač nemá k dispozici další data, vysílá automaticky synchronizované znaky.

Sériový kanál u 8051

Výhodou je plně duplexní sériový kanál umístěný na čipu procesoru.

Vysílat i přijímat může současně. Umožňuje komunikaci ve standardním 9-bitovém režimu asynchronním nebo 8-bitovém synchronním režimu. Přijímací a vysílací registry sériových portů jsou dostupné jako SBUF v SFR. Sériový port může pracovat ve 4 módech v závislosti na naprogramování registru SCON a nejvyššího bitu v registru PCON.

SCON

Obr. 2: Speciální funkční registr SCON

SM0 a SM1 - bity k nastavení módů 0-3

SM2 - víceprocesorová komunikace

REN - povolení příjmu (nastavuje se SW)

TB8 - devátý datový bit při vysílání

RB8 - devátý datový bit při příjmu

TI - příznak prázdného vysílacího posuvného registru

RI - příznak přijatých platných dat

PCON

Obr. 3: Speciální funkční registr PCON

 

SMOD - doplňující bit pro řízení sériového kanálu, slouží ke zdvojnásobení jeho přenosové rychlosti

PD (POWER DOWN) - je zastavena činnost celého procesoru včetně periférii i oscilátoru (snížen odběr na desítky mA), zpětné nastavení jedině resetem

IDL - periférie a oscilátor běží dál

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky​

  • Obr. 1 - Obr. 3: Archiv autora
Doplňující učivo

Data D0 až D7 jsou ve skutečnosti opačně. Na obr. 1 je byte 11001001 znázorněn impulzy v opačném pořadí.