Instrukční soubor mikrořadičů řady 8051

Instrukční soubor

Instrukční soubor dělíme do 4 kategorií:

  • Instrukce pro přesuny
  • Instrukce pro logické operace
  • Instrukce pro aritmetické operace
  • Instrukce pro větvení programu
Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013
Doplňující učivo

Každý procesor má svůj instrukční soubor. Všechny instrukce můžeme vždy rozdělit do 4 kategorií.