Časování 8051

Základní pojmy

Perioda (T) je nejmenší časový úsek v počítači.

Vypočítá se z frekvence (f): T = 1/f.

Strojový cyklus (SC) se skládá z několika period.

Instrukční cyklus (IC) se skládá z několika strojových cyklů.

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013