Strojový cyklus

Mikrořadič 8051 (první verze)

Strojový cyklus u 8051 se skládá ze 6 stavů označovaných jako S1 - S6. Každý stav je složen

ze dvou period, označovaných jako fáze P1 a P2 (PHASE). Tedy strojový cyklus se skládá z 12 period oscilátoru.

 

Obr. 1: Strojový cyklus jednočipů řady 8051

Výpočet doby strojového cyklu

Pro danou frekvenci oscilátoru f = 12 MHz (což je standardní frekvence), se délka strojového cyklu vypočítá jako doba 12 period oscilátoru:

t(SC) = 12·T

pro f = 12 MHz je T = 1/12·106

SC = 12·T = 12/12·106 = 10-6 = 1 µs.

Pro frekvenci oscilátoru 12 MHz trvá jeden strojový cyklus dobu 1 µs.

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky​:

  • Obr. 1: Archiv autora
Kontrolní otázka

Jak dlouho bude trvat strojový cyklus při frekvenci krystalu 24 MHz a 6 MHz? Vypočítej a zdůvodni.