Výpočet délky programu

Doba vykonávání programu – sčítání strojových cyklů

Pro f =12 MHz trvá jeden SC 1 mikrosekundu.

Př.: Časová prodleva 0,5 ms = 500 μs:

                       M5S:    MOV R1,#248                 ; 1 SC

                       HOP:    DJNZ R1,HOP                ;  248*2 = 496 SC

                                   NOP                                   ; 1 SC

                                   RET                                    ; 2 SC

                                           celkem                      ; 500 SC

Další časové smyčky se vytvářejí a volají jako podprogramy.

Chyba, které se dopouštíme, je zanedbatelná. Přesné časy budeme řešit časovačem.

Př : Vytvořte časovou smyčku jedna milisekunda:

MS1:            CALL M5S

                    CALL M5S

                    RET

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013
Kontrolní otázka

Vypočítej dobu podprogramu. Do registru vložíme 100.

Vyšlo ti 204?