Čítače a časovače 8051

Čítače a časovače 8051

V základní řadě 8051 se nachází 2 bloky čítače/časovače. Nastavují se jednotlivé módy registrů TH a TL. Mód časovače, tedy jeho velikost, se nastavuje ve speciálním funkčním registru TMOD. Řízení se provádí v registru TCON. Funkce časovače se nastaví bitem C/T = 0, funkce čítače bitem C/T = 1. Ve funkci časovače se intervaly načítají z vnitřního generátoru. Ve funkci čítače se impulsy čítají z vnějšího vstupu. V obou případech se plní registry TH a TL přesným intervalem a jejich přetečení je signalizováno nastavením bitu TF na jedničku. V případě přerušení od časovače naplnění registrů vyvolá skok na adresu přerušení.

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013
Doplňující učivo

Jednočipy řady 8051 mohou mít i 3 časovače. Vyhledej tyto typy.