Vývojové diagramy

Naše programy a podprogramy využijí pouze několik základních ikon.

Nejdříve si je představíme :

obrazek

Obr. 1: Ikony vývojového diagramu

 

A teď několik příkladů.

K programu, který je tvořen ze dvou podprogramů, je vývojový diagram velmi jednoduchý:

obrazek

Obr. 2: Příklad vývojového diagramu

 

 

ZAC:                  CALL TRIK

                         CALLPET

                         JMP ZAC

Náročnější úloha:

TRIK:                  MOV R1, #3                 ; počet opakování

TU:                     MOV P1, #10101010B  ; rozsvícení sudých LED

                          CALL DEL200              ; časová prodleva 200ms

                          MOV P1, #11111111B  ; zhasnutí všech LED

                          CALL DEL200

                          DJNZ R1, TU                 ; opakuje se dokud není registr R1 nulový

                          RET                             ; návrat do hlavního programu

obrazek

Obr. 3: Příklad vývojového diagramu 2

 

 

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky​:

  • Obr. 1 - Obr. 3: Archiv autora
Doplňující učivo

Vyzkoušej v programu MS WORD vložení tvarů pro vývojové diagramy.