Ovládání sedmisegmentového zobrazovače

Sedmisegmentový displej

Rozložení jednotlivých segmentů je na obrázku níže.

obrazek

Obr. 1: Popis 7 segmentu

 

Součástka je složena ze 7 segmentů (8. segment je tečka), každý segment představuje LED – rozsvěcuje se nulou – stejně jako LED (pro případ, že LED je zapojena trvale anodou na plus Ucc). Segmenty znaku, který chceš rozsvítit, musíš aktivovat „0“.

SCISLA - čítání čísel 0 až 9 v intervalu 100 ms, program se stále opakuje 

ZAC:MOV P1,#01111001B;rozsvícení čísla 1

CALL DEL100;čas 100 ms

MOV P1,#00100100B;rozsvícení čísla 2

CALL DEL100

MOV P1,#00110000B;rozsvícení čísla 3

CALL DEL100

MOV P1,#00011001B;rozsvícení čísla 4

CALL DEL100

MOV P1,#00010010B;rozsvícení čísla 5

CALL DEL100

MOV P1,#00010010B;rozsvícení čísla 6

CALL DEL100

MOV P1,#01111000B; rozsvícení čísla 7

CALL DEL100

MOV P1,#00000000B; rozsvícení čísla 8

CALL DEL100

MOV P1,#00010000B; rozsvícení čísla 9

CALL DEL100

MOV P1,#01000000B; rozsvícení čísla 0

CALL DEL100; časová smyčka 100ms

MOV P1,#11111111B; zhasnutí všech segmentů

CALL DEL100

JMP ZAC; zacyklení – opakuj stále dokola

INCLUDE(DELAY.INC); vložení podprogramu čas.zpož.

; není instrukce!!!!!!

END; ukončení překladu

 

SPISM - zobrazení písmen A b C d E v intervalu 100 ms

ZAC:MOV P1,#10001000B; rozsvícení písmena A

CALL DEL100; časová smyčka 100ms

MOV P1,#10000011B; rozsvícení písmena b

CALL DEL100

MOV P1,#11000110B; rozsvícení písmena C

CALL DEL100

MOV P1,#10100001B; rozsvícení písmena d

CALL DEL100

MOV P1,#10000110B; rozsvícení písmena E

CALL DEL100

MOV P1,#11111111B; zhasnutí všech segmentů

CALL DEL100

JMP ZAC; zacyklení – opakuj stále dokola

INCLUDE(DELAY.INC); vložení podprogramu čas.zpož.

; není instrukce!!!!!!

END; ukončení překladu

Tímto způsobem můžeme zobrazit jakékoliv znaky, které nám sedmisegmentovka umožňuje.

Pro další příklad si vytvoříme krátký program zobrazení znaku AHOJ v intervalu 100 ms, opakující se stále dokola. Tentokrát data posíláme na port P3.

AHOJ - zobrazení písmen A H O J v intervalu 100 ms

ZAC:MOV P3,#10001000B; rozsvícení písmena A

CALL DEL100; časová smyčka 100ms

MOV P3,#10001001B; rozsvícení písmena H

CALL DEL100

MOV P3,#11000000B; rozsvícení písmena O

CALL DEL100

MOV P3,#11100000B; rozsvícení písmena J

CALL DEL100

MOV P3,#11111111B; zhasnutí všech segmentů

CALL DEL100

JMP ZAC      ; opakuj stále dokola

INCLUDE(DELAY.INC)     ; vložení podprogramu čas.zpož.

END      ; ukončení překladu

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky​:

  • Obr. 1 - 2: Archiv autora
Doplňující učivo

V jiném hardware můžeš použít 7-segmentovku se společnou katodou. Potom rozsvěcuješ "1".

Obrázek

Obr. 2: Sedmisegmentový zobrazovač