Popis sériového programování

Sériové programování - základní pojmy

ICP “In Circuit Programming” je obecné označení programování procesoru, nebo jiné programovatelné součástky, přímo v zařízení, bez nutnosti jej vyndávat a programovat v jiném zařízení (programátoru).

"System Programming” - takto označuje ICP Atmel Corporation pro své procesory AVR® (a ostatní programovatelné součástky).

"Circuit Serial Programming” - toto označení pro změnu používá Microchip Technology Inc. Je to jejich obchodní značka a nikdo jiný toto označení používat nesmí. Proto mají ICSP pouze procesory PIC®

V současné době se nejvíc používá programátor USB ISP programátor, který všem začínajícím jistě dobře poslouží. Je zaměřen na programování jednočipů Atmel. 

Výhodou sériového programování je, že nemusíme vytahovat IO z patice a přímo programujeme v aplikaci.

Příslušný software se rychle vyvíjí, takže je nejlépe sledovat na internetu volně šiřitelné aplikace.

Sériové rozhraní obsahuje SCK (hodiny), MOSI (výstup) a MOSI (vstup). Pro   zajištění   správné   komunikace   sériového   programování je nezbytné propojit GND (země) programátoru a programovaného čipu.

Napájecí napětí programovaného čipu musí být v rozsahu 2,6 až 6 V.

SCK

Hodinový signál, generovaný sériovým programátorem (řídící)

MOSI

Komunikace z programátoru (řídící) do programovaného mikrokontroléru (podřízený)

MISO

Komunikace z jednočipu do sériového programátoru

GND

Systémy musí být galvanicky propojeny zemí

RESET

K povolení sériového programování, RESET musí být po celou dobu aktivní (log0).

Toto řídí programátor.

Ucc

Cílový jednočip musí být během programování napájen. 

Napájení může být z externího zdroje nebo odebíráno z napájení programátoru.

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky:

  • Obr. 1: archiv autora
Obrázek

Obr. 1: Sérioý programátor