Vývojové prostředí

Vývojové prostředí

obrazekObr. 1: Logo programu

      Potřebné vývojové prostředí BASCOM-AVR je windowsovským integrovaným programovým prostředím, které umožňuje vytvářet zdrojové kódy, jejich překlad a řadu dalších funkcí. Rovněž umožňuje spuštění simulátoru (zatím nebudeme využívat) a pro nás důležité spuštění programátoru, který zapíše aplikační program do mikropočítače. Prostředí je v demo verzi, která nám bude stačit, ke stažení na http://bascom-avr.software.informer.com/ . Jeho instalace, nastavení i ovládání je intuitivní a odpovídá konvencím programů běžícím pod OS Windows. Nápověda obsahuje pokyny pro instalaci, nastavení prostředí, jeho  ovládání, ale i  příkazy jazyka  Bascom   a jejich použití.                                                                

Příklady programů uvedené v této učebnici byly vytvořeny v prostředí BASCOM-AVR verze 2.0.7.5.     

 Obr. 2: Informace o verzi programu                                                                                                                                                                                                                                  

     Po nainstalování  vývojového prostředí a jeho spuštění se na obrazovce objeví typické windowsovské okno s lištou rozvinutých menu. Menu File a Edit není potřeba blíže popisovat, práce s ním je stejná nebo obdobná jako u jiných editorů. U Edit stojí za zmínku možnost vkládání znaků podle kódu ASCII.

obrazekObr. 3: Příklad editoru pro psaní progamu

     Menu View má pro nás dvě užitečné funkce. Jednak si můžeme zapnout PDF Viewer, který nám zobrazí zapojení vývodů programovaného mikropočítače a tím nás zbaví neustálého hledání, co na kterém vývodu je zapojeno, a dále si můžeme zapnout Error Panel, který nás zase informuje, na kterém řádku jsme udělali jakou chybu v zápisu, tzv. syntaxi.

obrazek    Obr. 4: Menu View   

Nejčastěji používaným menu bude Program, a to položky Compile a Send to chip. První slouží ke spuštění překladače a druhá ke spuštění programátoru. Budeme je používat tak často, že si hned zapamatujeme dvě funkční klávesy, a to F7 a F4. Výsledkem překladu je několik souborů s různými příponami, z nichž nejdůležitější jsou soubory s příponou BIN a HEX, které jsou určeny k zavedení (naprogramování) do mikropočítače. Vlastní postup při návrhu programu, jeho překladu a naprogramování do mikropočítače bude podrobně uveden u prvního vzorového programu.

obrazekObr. 5: Menu Program

     Důležité menu pro prvotní nastavení je položka Options. Zde vybereme použitý programátor a parametry komunikace. Většinu z nich si umí program nastavit automaticky, stačí nastavit jen jednou před prvním použitím.

obrazekObr. 6: Nastavení typu programátoru

     Prostředí BASCOM-AVR má vestavěný i simulátor, který umožňuje simulaci chodu navrženého aplikačního programu nebo jeho odlaďování na počítači. Jeho spouštění se provádí z menu Program nebo klávesou F2 a k dispozici jsou okna se zdrojovým kódem, obsahem všech registrů mikropočítače, obsahem paměti a stavy portů. Možné je simulovat stavy vnějších periférií.

Zdroje
  • VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR - programování v jazyce Bascom. 1. vyd. Praha: BEN-technická literatura, 2004, 144 stran + CD ROM.  ISBN 80-7300-115-2.

Obrázky: 

  • Obr. 1-6: Archiv autora.