Programátor

Programátor

      Programátor nám umožní přenést vygenerovaný binární nebo hexadecimální soubor do paměti mikropočítače. Existuje mnoho obvodových řešení (zapojení) programátoru. Pro naše účely byl zvolen programátor připojující se k počítači přes dnes nejrozšířenější sériový port USB. Zapojení takového programátoru, nazývaného USBASP, je upraveným volně dostupným zapojením podle http://www.fischl.de/usbasp/ . Programátor využívá mikropočítač ATmega8 a umožňuje programovat mikropočítače od firmy ATMEL, je napájen napětím +5V přímo z USB portu PC a nabízí dva módy programování – pomalý (1MHz) a rychlý (12MHz). Programátor si můžete postavit podle přiložené dokumentace na desce plošného spoje jako „sondu“, kterou budete zasunutím do dutinek nepájivého kontaktního pole připojovat k programovanému mikropočítači. Pokud se někomu nechce výrobou programátoru zabývat, může jej velmi rychle zapojit přímo na nepájivém poli. V každém případě je nutné, aby vám ale někdo, kdo už programátor má, nahrál do paměti mikropočítače programátoru příslušný program. Ten je přílohou učebnice.

Obr. 1: Schéma zapojení programátoru USBASP

 

obrazekObr. 2: Rozložení součástek na desce plošných spojů programátoru USBASP

 

obrazek Obr. 3: Celkové provedení programátoru s kabelem       

                                             obrazek                             Obr. 4: Detail programátoru     

Zdroje

Obrázky: 

  • Obr. 1-6: Archiv autora.
Přílohy
USB-ASP programátor (program).zip Stáhnout
Schéma

Obr. 5: Schéma zapojení programátoru USPASP.

Obrázek

Obr. 6: Osazení desky plošného spoje součástkami.