Vstupně výstupní porty

Vstupně výstupní porty

      Než  začneme provádět první pokusy s  mikropočítačem, je potřeba si  nainstalovat vývojové prostředí  BASCOM-AVR a nastavit správný programátor. V menu Options → Programmer → vybereme USBASP a potvrdíme OK.

Pokud už máme naprogramovaný a oživený programátor USB/ASP, propojíme jeho piny SLOW_SCK jumperem (zkratovací propojkou). Tím jsme nastavili pomalé programování, které slouží k  programování nových, poprvé programovaných mikropočítačů nebo mikropočítačů taktovaných na frekvencích nižších než 12 MHz.

Nastavení pojistek u ATmegy8:

     Nový mikropočítač je taktován vnitřním oscilátorem na frekvenci 1 MHz. Pro přesné časování si nastavíme vnější (externí) oscilátor s krystalem o kmitočtu 12 MHz, který se volí pomocí tzv. pojistek (Fuse bits).

Zapojíme na nepájivém poli mikropočítač Atmega8 podle schématu a do 5 bodů vedle sebe vyvedeme potřebné piny (GND, RESET, MOSI, MISO, SCK). Tam budeme připojovat náš programátor, ze začátku jej můžeme nechat trvale zasunutý a jen „posílat“ do Atmegy nové programy.

obrazekObr. 1: Schéma zapojení mikropočítače pro první naprogramování

Zapneme prostředí BASCOM-AVR a dáme vytvořit nový soubor (FileNew), do kterého napíšeme příkaz:

$regfile=”m8def.dat”                   typ použitého mikropočítače

Příkaz $regfile=”m8def.dat” definuje použitou knihovnu, protože každý mikropočítač ATmega potřebuje jinou.

obrazekObr. 2: Definování programovaného mikropočítače

Pokud máme zadán definiční příkaz, stačí zmáčknout klávesu F7 (Compile) a potom klávesu F4 (Send to chip). Otevře se nám nové okno, kde se přepneme do záložky Lock and Fuse bits.

obrazekObr. 3: Výběr pro nastavení pojistek

Je-li ATmega správně připojená, zobrazí se v okně výpis programovatelných pojistek ATmegy8. V záložce vybereme Fusebit KLA987, rozklikneme a vybereme 001111.

Nastavení 001111 definuje externí krystalový rezonátor s vysokou frekvencí.

 obrazek Obr. 4: Nastavení pojistek

Dále vybereme Otevřít záložku a z ní Otevřít soubor → novy.bin.

obrazekObr. 5: Výběr definičního programu

Tím se nám zpřístupní zápis pojistek do mikro-počítače Write FS.

obrazekObr. 6: Zápis nastavení pojistek do mikropočítače

Kliknutím na Write FS zapíšeme nastavení do mikropočítače a okno můžeme zavřít.

 

Pro další přenosy programů do mikropočítače můžeme propojku na programátoru USB/ASP odstranit, přenos bude probíhat vyšší rychlostí, což se projeví zejména u delších programů.

Doporučení: Není vhodné pro první pokusy nastavovat jiné pojistky, než bylo uvedeno. Může tím dojít k zablokování mikropočítače a zpětné odblokování je potom velmi náročné !

Zdroje

Obrázky: 

  • Obr. 1-6: Archiv autora.