Druhy a řízení zobrazovačů

Druhy a řízení zobrazovačů

     Zobrazovače nebo zobrazovací jednotky zprostředkovávají informace mezi mikropočítačem a uživatelem. Mohou být velmi jednoduché, např. LED dioda s nízkou hustotou zobrazované informace, nebo mohou dosahovat vysoké hustoty zobrazovaných informací, např. různé druhy displejů a obrazovek. V předcházejících lekcích jsme již používali LED diody, které nám mohou zobrazovat dva stavy (svítí - nesvítí), pokud doplníme ještě blikání dvěma kmitočty (pomalu – rychle), dostaneme maximálně čtyři zobrazované stavy. Abychom mohli obsluze zařízení zobrazovat více informací, naučíme se v následujících lekcích používat segmentové zobrazovače, maticové displeje a inteligentní LCD displeje.

  • Segmentové zobrazovače se skládají z jednotlivých segmentů, nejčastěji ze 7 LED diod (mohou být i LCD), pomocí kterých se pak zobrazují jednotlivé znaky. Používají se převážně k zobrazování číslic a písmen, popř. speciálních znaků.

  • Maticové zobrazovače jsou tvořeny body, např. LED diodami, které jsou uspořádány do matice rozdělené na řádky a sloupce. Matice, pomocí které můžeme zobrazit všechny alfanumerické znaky, musí mít 5x7 bodů (5 sloupců a 7 řádků). Pro zlepšení čitelnosti a zobrazení dalších znaků se používají matice až 8x8 bodů.

  • LCD displeje jsou dnes velmi rozšířené. Jejich výhodou je nízká spotřeba, dobrá čitelnost a díky již zabudovaným obvodům pro řízení i snadné uživatelské programování. Znaky mohou být na displeji zobrazovány pomocí segmentů, pomocí bodů sestavených do matic nebo mít znaky přímo se speciálními tvary. Pro naše praktické pokusy budeme používat LCD displej o dvou řádcích a 16znacích s tím, že každý znak je tvořen maticí 5x8 bodů.

obrazek Obr. 1: Sedmisegmentové LED zobrazovačeobrazek Obr. 2: LCD displej se 2 řádky a 16 znaky na řádekobrazekObr. 3: Maticový LED displej 10x10

Zdroje

Obrázky: 

  • Obr. 1-3: Archiv autora.