Automatizace

Kapitola se zabývá základy automatizační a regulační techniky. Součástí kapitoly je blok zaměřený na využití v oblasti zabezpečovací techniky, ovládání a využití elektroniky v budovách.

Následné téma popisuje základy a zásady použití elektromagnetické slučitelnosti v elektronických zařízeních podle současných požadavků.