Bičíkovci

Kmen: BIČÍKOVCI

Nejpůvodnější skupina prvoků. Vyvinuly se z nich řasy a další zelené rostliny a, jednak ostatní druhy prvoků a mnohobuněční živočichové.

Charakteristika:

 • pohybují se pomocí bičíku, umístěn v přední části těla, počet je různý

 • bičík = organela vláknitého tvaru, tvořená svazkem mikrotubulů, který je obalen membránou

 • tvar těla = vřetenovitý

 • na povrchu je pelikula (pevná, pružná)

 • rozmnožování: nepohlavní - podélné dělení

 • heterotrofní formy bičíkovců - žijí volně nebo paraziticky

  • potravu vstřebávají celým povrchem těla (osmotrofní výživa) nebo fagocytózou (popř.pinocytózou)

Zástupci:

 • trypanozoma spavičná

  • tropický parazit krevní plazmy (Afrika)

  • způsobuje spavou nemoc (horečky, zduření uzlin, hubnutí, vyčerpání, v poslední fázi neustálý spánek, trvá 1-2 roky, neléčená končí smrtí)

  • přenašečem je moucha bodalka tse-tse (léky - Bayer 205, Pentamidin)

obrazek

Obr. 1: Trypanozoma spavičná.

 • bičenka poševní

  • způsobuje trichomoniázu = u žen zánět pochvy a močových cest

  • přenos pohlavním stykem (přenašeči muži, sami příznaky netrpí)

obrazek

Obr. 2: Bičenka poševní.

 • lamblie střevní

  • napadá buňky tenkého střeva člověka (horečnaté záněty střeva, průjmy)
 • brvitky

  • velký počet bičíků

  • symbionti ve střevě termitů (umožňují jim trávit celulózu)

 

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN 80-718-3268-5.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Trypanozoma spavičná.[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html01/foto_001.html

Obr. 2: Bičenka poševní. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html01/foto_004.html

Čti také

Spavá nemoc

V místě bodnutí mouchou tse tse se ojeví nejprve bolestivý otok. Průběh první fáze (asi 6 měsíců) nemoci je pomalý s opakovanými záchvaty horeček, bolestmi hlavy a kloubů. Dále se zvětší mízní uzliny. Další stádium nemoci je neurologické. Parazit se dostane krví do mozku, napadne nervový systém a způsobuje zmatenost, záchvaty únavy, těžkou malátnost. Regulace spánku a bdělosti zcela přestává fungovat. Nemocný upadá do hlubokého komatózního spánku, který ale trvá pouze několik minut, po kterých následuje dlouhé období nespavosti. Pacient se stává zcela pasivní, má pokleslá oční víčka a prázdný výraz v obličeji. V jeho organismu dojde k totálnímu vyčerpání. Bez účinné léčby dochází k mentální retardaci, nastává kóma a smrt. Následky neurologické fáze mohou mít nevratný charakter.

Očkovací látka účinná proti spavé nemoci neexistuje!

 • Lék Melarsoprol – jediný lék pro nemocné trpící již druhým stádiem nemoci. Hlavní složkou léku je arzenik, který způsobuje pacientům spoustu vedlejších nežádoucích účinků. Léčba je zdlouhavá a bolestivá, nemocný musí absolvovat devět injekcí v průběhu tří týdnů a přesto 5 – 10% lidí trpící spavou nemocí umírá.
 • Lék Suramin – lék používaný již v první fázi nemoci.

http://www.tropicke-nemoci.cz/spava-nemoc

Čti také

Trichomoniáza je sexuálně přenosná nemoc způsobená prvokem bičenkou poševní (Trichomonas vaginalis) a nejčastější parazitární onemocnění pochvy. Bičenka poševní je prvok žijící v pochvě a močové trubici, který způsobuje zánět pochvy a močové trubice. U žen se může projevit poševním výtokem, který je většinou hojný, řídký, zpěněný, zásaditý a nasládlý. U mužů je projev nemoci obecně mírnější či bez příznaků. V případě neléčení přejde nemoc do chronické fáze, při které jednotlivé příznaky odezní, avšak infikovaná osoba je i nadále infekční.

Nemoc se přenáší výhradně pohlavním stykem. Mimopohlavní přenos je mimořádně vzácný. Při léčbě trichomoniázy musí být léčen i partner (či partneři), který má s infikovanou osobou pohlavní styk. Po prodělání trichomoniázy nevzniká proti nemoci imunita. Odhaduje se, že roční výskyt trichomoniázy je asi 170 milionů případů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trichomoni%C3%A1za