Výtrusovci

Kmen: VÝTRUSOVCI

Skupina prvoků, kteří parazitují v buňkách a tělních dutinách živočichů (bezobratlích i obratlovců). Jedná se o endoparazity (= vnitřní paraziti). Jsou původci těžkých onemocnění člověka a hospodářských zvířat.

Charakteristika:

 • vysoce specializovaní prvoci

 • osmotrofní výživa (vstřebávání celým povrchem těla)

 • nemají organely pohybu, chybí pulzující vakuoly

 • APIKÁLNÍ KOMPLEX – soubor organel k přichycení k hostitelskému organismu

 • složitý vývoj - střídají hostitele

 • metageneze - střídání nepohlavního rozmnožování (sporogonie s tvorbou spor) s pohlavním (gamogonie)

 • hlavní hostitel – probíhá pohlavní rozmnožování (kopulace)

 • vedlejší hostitel – probíhá nepohlavní rozmnožování (schizogonie), vznikají invazní stádia, rychlé pomnožení

Rozdělení:

kokcidie

 • paraziti buněk členovců a obratlovců

 • napadají játra, ledviny

 • způsobují onemocnění kokcidiózy

Zástupci:

 • kokcidie jaterní

  • způsobuje kokcidiózu králíků a zajíců

  • projevuje se hnisavými záněty žlučovodů, průjmem

  • játra s bělavými skvrnami (hnisavá ložiska) jsou nepoživatelná

 • kokcidie kočičí (Toxoplasma gondii)

  • parazituje v bílých krvinkách

  • způsobuje onemocnění toxoplazmózu

  • na člověka je přenosná především z koček

  • nebezpečná pro těhotné ženy, hrozí poškození plodu

  • u dětí se projevuje zduřelými mízními uzlinami a únavou, u dospělých mírný průběh (onemocnění není smrtelné)

http://www.biomach.cz/_/rsrc/1310512586469/biologie-protist/prvoci/10_v%C3%BDtrusovci2.png?height=400&width=276

Obr. 1: Výtrusovci (Toxoplasma, Plasmodium).

krvinkovky

 • cizopasníci červených krvinek obratlovců

 • původci těžkých onemocnění

 • ve vývoji střídají dva hostitele (obratlovci a krev sající členovci)

zástupci:

 • zimnička (Plazmodium)

  • způsobuje různé formy malárie = bahenní zimnice (tropy, subtropy)
  • přenašečem je samička komára rodu Anopheles
  • střídají dva hostitele:

  • mezihostitel - obratlovec, v něm nepohlavní rozmnožování (schizogonie)

  • hlavní hostitel - členovec sající krev - v trávicím ústrojí komára pohlavní rozmnožování (kopulace)

  • průběh onemocnění: do krve uvolněné metabolity způsobují malarické záchvaty (až vysoké horečky 41 °C a následné zimnice)

  • lék proti malárii - chinin (alkaloid z kůry chininovníku)

  • boj: hubení larev komárů pomocí ryb nebo vysušování bažin

 • zimnička čtvrtodenní - záchvaty se opakují každý 4. den

 • zimnička třetidenní - nejčastější, záchvaty se opakují každý 3. den

 • zimnička tropická - nejtěžší forma, záchvaty každý den

http://microbiology2009.wikispaces.com/file/view/plasmodium.gif/71399637/plasmodium.gif

Obr. 4: Zimnička tropická.

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Výtrusovci (Toxoplasma, Plasmodium). [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.biomach.cz/_/rsrc/1310512586469/biologie-protist/prvoci/10_v%C3%BDtrusovci2.png?height=400&width=276

Obr. 2: Výtrusovec - sporozoit. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.mojebiologie.cz/m/lib/exe/fetch.php?w=350&media=vytrusovec.png

Obr. 3: Vývojový cyklus Toxoplasmy gondii. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:http://www.veterinanaslovanech.cz/images/clanky/vyvojovy_cyklus_toxoplasmy_gondii.jpg

Obr. 4: Zimnička tropická. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://microbiology2009.wikispaces.com/file/view/plasmodium.gif/71399637/plasmodium.gif

Obr. 5: Komár rodu Anopheles. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: https://coloursofhopefoundation.files.wordpress.com/2013/04/malaria-picture.jpg

Obr. 6: Mapa rozšíření malárie v r. 2003. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Malaria_map.PNG

Čti také

apikální komplex organel

umožňuje invazním stadiím (sporozoiti) přichycení a průnik (penetraci) do hostitelské buňky. Vědecký název kmene výtrusovci Apicomplexa je odvozen od umístění komplexu v přední (apikální) části í prvoka (apex = špička, hrot).

http://www.mojebiologie.cz/m/lib/exe/fetch.php?w=350&media=vytrusovec.png

Obr. 2: Výtrusovec - sporozoit.

Víte, že ...

Toxoplasma gondii

Jak moc je nebezpečná toxoplasmóza u těhotných žen

Pokud se ale žena nakazí během prvního trimestru těhotenství, hrozí asi 15% nebezpečí, že se nákaza přenese na vyvíjející se zárodek. V takovém případě ženě hrozí potrat a dítěti, že se narodí s velmi vážným zdravotním postižením (např. s mikrocefálií, která způsobuje zmenšení mozku a zpomalení jeho vývoje). Jestliže se žena nakazí až během třetího trimestru, je riziko nákazy dítěte výrazně větší, zdravotní následky nákazy jsou však mnohem mírnější. Obvykle se nákaza projeví mírnými až středně vážnými poruchami zraku a sluchu. Žena určitě může riziko nákazy během těhotenství snížit. Jak? Neměla by konzumovat syrové maso, zejména ne ze zvířat z domácích chovů a biofarem, neměla by manipulovat s kočičím záchodem (pohladit svou domácí kočku však určitě může) a měla by přísně dodržovat zásady hygieny při práci s půdou, senem a neomytou zeleninou, tedy vším co by mohlo být kontaminováno kočičími výkaly. 

http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/toxoplasma-nas-ovlada-25--873260

 

http://www.veterinanaslovanech.cz/images/clanky/vyvojovy_cyklus_toxoplasmy_gondii.jpg

Obr. 3: Vývojový cyklus Toxoplasmy gondii.

Doplňující učivo

malárie

(italsky „špatný vzduch“; rovněž nazývaná zimnice) je jedno z nejvýznamnějších infekčních nemocí. Ročně více než milion nemocných malárii podlehne, z čehož většina jsou děti mladší 5 let.

Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1rie

https://coloursofhopefoundation.files.wordpress.com/2013/04/malaria-picture.jpg

Obr. 5: Komár rodu Anopheles.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Malaria_map.PNG

Obr. 6: Mapa rozšíření malárie v r. 2003.