Nálevníci

Kmen: NÁLEVNÍCI

Nejsložitější a vývojově nejpokročilejší skupina prvoků. Vyskytují se všude (voda, vlhká půda). Svůj název získali, protože se jejich aktivní stádia objevují v nálevech ze sena a vody. Jsou součástí potravních řetězců.

Charakteristika:

 • pelikula je silná, tvořena dvojitou membránou

 • tělo je kryto brvami (krátké, velký počet), které umožňují pohyb (neuromotorický aparát)

 • pulzující vakuoly

 • organely příjmu a zpracování potravy: buněčná ústa, buněčný hltan, potravní vakuola, buněčná řiť

 • potrava = hlavně bakterie, výjimka u endoparazitů - osmotrofní výživa

 • 2 jádra:

  • makronukleus – větší jádro, řídí vegetativní funkce (všechny mimo rozmnožování, např. vylučování trávicích enzymů)

  • mikronukleus – menší jádro, má funkci rozmnožovací (nositel genetické informace - DNA)

Rozmnožování:

 • nepohlavní: příčné dělení

 • pohlavní: konjugace

2 nálevníci se k sobě přiloží buněčnými ústy ➡ rozpad makronukleu ➡ dvakrát se dělí mikronukleus ➡ 4 jádra (3 degenerují) ➡ čtvrté se rozdělí na menší haploidní migratorní jádrosamčí funkce a větší haploidní stacionární jádro – samičí funkce ➡

migratorní jádra si nálevníci vzájemně vymění buněčnými ústy ➡ poté splynou se stacionárními jádry ➡ nálevníci se opět oddělí od sebe ➡ obnova makronukleu ➡ následuje nepohlavní rozmnožování

obrazek

Obr. 1: Konjugece nálevníků

zástupci:

 • trepka velká

  • ve sladkých vodách s organickým odpadem

  • často v senném nálevu (velikost 0,2 mm)

  • bioindikátor stupně znečištění vod

http://www.biomach.cz/_/rsrc/1310512724820/biologie-protist/prvoci/12_n%C3%A1levn%C3%ADci2.png?height=400&width=284

Obr. 2: Nálevníci (trepka, keřenka , bachořec)

 • vířenka

  • žije přisedle, pohárkovité tělo
 • kožovec rybí

  • parazit, vrtá chodbičky v kůži ryb
 • bachořci

  • žijí v žaludcích přežvýkavců, zde se živí bateriemi, které pomáhají rozkládat celulózu (symbióza)
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Konjugece nálevníků. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.biomach.cz/_/rsrc/1310513512555/biologie-protist/prvoci/06b_konjugace%20bez%20textu.png?height=237&width=320

Obr. 2: Nálevníci. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.biomach.cz/_/rsrc/1310512724820/biologie-protist/prvoci/12_n%C3%A1levn%C3%ADci2.png?height=400&width=284

Doplňující učivo

Bachořci jsou nálevníci, kteří žijí v bachoru přežvýkavců a pomáhají tam trávit rostlinnou potravu (symbióza). Hlavní složkou rostlinné potravy je polysacharid celulóza, která tvoří buněčnou stěnu rostlinných buněk. Žádný živočich není schopen celulózu trávit. V bachoru přežvýkavců ji tráví určité druhy bakterií, které tuto schopnost mají. Tyto bakterie jsou potravou bachořců.

Návod

Senný nálev se připraví tak, že se malé množství sena, suché trávy, mechu nebo suchého listí zalije vodou (z přírodního zdroje, např. dešťová voda). Ponechá se několik dní (10 až 14) při pokojové teplotě. Brzy se objeví nepříjemný zápach a na hladině slizovitý povlak. Při pozorování pod mikroskopem uvidíme velký počet nálevníků různých druhů, mezi nimi i trepku.

Otestuj se

Doplň:

Zástupce trypanozoma spavičná patří mezi ___________________ (kmen), pro které je typický pohyb pomocí ____________________. Trypanozoma žije v ____________________ (podnebí) a způsobuje ___________________________. Jejím přenašečem je ___________________________. Měňavka velká je zástupce ______________________ (kmen). Žije v ___________________ (prostředí). Potravu přijímá _________________________ a pohybuje se pomocí _________________. Krvinkovky jsou skupina patřící mezi ___________________ (kmen). Její zástupci _______________________ čtyřdenní a třídenní způsobují onemocnění _____________________. Přenašečem je ___________________________.

Rozhodni, co platí:

 1. Bachořce najdeme v žaludku šelem/přežvýkavců.
 2. Nálevníky pro laboratorní účely získáváme z agaru/ze senného nálevu.
 3. Kokcidie jaterní napadá játra koní a jelenů/králíků a zajíců.
 4. Slunivky mají schránku tvořenou uhličitanem vápenatým/oxidem křemičitým.
 5. Prvoci jsou makroskopičtí/mikroskopičtí.
 6. Mezi prvoky řadíme asi 6 000/60 000 druhů.
 7. Podélným dělením se rozmnožují bičíkovci/nálevníci.