Historie vzniku prvních automatů

Historie vzniku prvních automatů

PLC představuje zkratku programovatelného logického automatu (z anglického Programmable Logic Controller). Přesto, že si pod pojmem automat mnozí představí zařízení 20. století, existovaly již před dvěma tisíci lety a bez nich bychom automaty v dnešní podobě neměli.

První automaty najdeme již ve starověké Alexandrii kolem roku 300 p.n.l. Na automatizaci starověkého světa se podílel především jeden člověk - Hérón Alexandrijský zvaný Méchanikos.

obrazek

Obr. 1: Hérón Alexandrijský zvaný Méchanikos

Z jeho dochovalých knih je zřejmá vysoká úroveň poznání a technická vyspělost té doby. Mezi jeho vynálezy patří automaticky otevírané dveře, nápojové automaty a principy pohonů, které najdeme i v dnešních strojích. Za první programovatelný automat lze pravděpodobně považovat mechanismus loutkového divadla. Načasování jednotlivých scén na jevišti je řešeno různými délkami provázků, pohánějících přes hřídel jednotlivé kulisy.

Kromě mechanických prvků jako jsou závaží, lanka, vačky aj., Hérón dokázal ve svých automatických strojích využít i znalostí hydrauliky a pneumatiky.

Obr. 2: Pohled na mechanismus ovládající divadlo

Héron přitom navazoval na svého předchůdce, významného myslitele Filóna Byzantského, který byl praotcem automatických mechanismů. Z jeho vynálezů zmiňme automat na mýdlo, jímž si věřící před vstupem do chrámu umyli ruce. Na stejném principu přitom fungují automaty až dodnes.

Obr. 3: První automat na mýdlo

Mezi neslavnější vynálezce předchůdců dnešních automatických strojů také patří Leonardo da Vinci. V Leonardově  muzeu v malém městečku Vinci se nachází sbírka kreseb a ručně psaných poznámek ke stovkám vynálezů zvaná Kodex Atlanticus. Mezi nejpozoruhodnější potom patří do detailů popsaný humanoidní automat, který měl podobu rytíře.

Obr. 4: Mechanický rytíř

Už Helenští vynálezci Alexandrijské školy tedy dokázali sestavit první stroje schopné samočinně vykonávat stejné úkoly stále dokola, a to bez využití zdrojů elektrické energie. Mnohé z nich potom měly za úkol především bavit a uchvátit publikum. Prozpěvující kovoví ptáčci, samočinně otevíraná mohutná vrata chrámů a podobné vynálezy musely v době před téměř 2tis. lety budit opravdový údiv, spojovaný s něčím zázračným - nadpozemským.

 

V současné době chápeme využití automatů především jako náhradu lidské síly v průmyslových odvětvích. Automatizované stroje pracují s vysokou produktivitou za současného splnění stále přísnějších požadavků na jakost výroby. Programovatelné automaty PLC potom využívají moderní elektroniku poskytující dostatečný výpočetní výkon pro řízení složitých technologických procesů.

Zdroje

Obrázky

 

Kontrolní otázka

Co si představíme pod pojmem programovatelný automat a k čemu slouží?

Zamysli se

Při pohledu na starodávné stavby pyramid a jiné přesně opracované plochy monolitických staveb si musíme položit otázku, zda je vysvětlení tradiční archeologie dostatečné nebo je možné, že již lidé před mnoha tisíci lety znali technologie, které nyní znovu objevujeme? Jaké prostředky mohli mít k dispozici a jaké znalosti museli mít?

Obr. 5: Pyramidy v Gíze