Kompaktní a modulární PLC

Kompaktní a modulární PLC

PLC disponuje digitálními či analogovými vstupy/výstupy a komunikačním rozhraním pro snadné připojení k dalším nadřazeným systémům. Jejich počet potom závisí na konkrétním typu a možnostech připojení rozšiřujících periferií.

Podle rozsahu řízené úlohy je tedy nutné zajistit dostatečný počet těchto portů, např. prostřednictvím přídavných periferií. Rozšiřující jednotky mohou disponovat pouze jedním druhem portů, např. digitálními vstupy, nebo mohou PLC rozšířit o další možnosti připojení konkrétních senzorů, jako jsou např. teplotní čidla, enkodéry aj. Jiné periferie potom mohou sloužit k připojení motorů, např. krokových nebo servomotorů, které vyžadují specifický způsob řízení.

Pro řízení rozsáhlých úloh je samozřejmě také nutný dostatečný výkon a rychlost pro zpracování dat v reálném čase.

Z tohoto hlediska lze PLC rozdělit na:

  • kompaktní

  • modulární

Kompaktní PLC obsahuje v jednom modulu analogové a digitální vstupy/výstupy a základní rozhraní pro komunikaci s uživatelským PC.

obrazek

Obr. 1: Kompaktní PLC – firma SIEMENS

Kompaktní PLC se svými možnostmi vyplňuje mezeru mezi programovatelnými relé a výkonnými PLC. Přestože jsou jejich další rozšíření poměrně omezená, jsou hojně používány s ohledem na nízké pořizovací náklady a dostatečný výkon pro jednodušší automatizační úlohy.

Modulární PLC jsou potom podle konkrétních požadavků kladených na řízení procesů osazovány potřebným počtem I/O modulů, moduly pro komunikaci (Ethernet, Wifi), popř. speciálními moduly, např. pro čidla nebo výkonovými porty pro připojení pohonů.

obrazek

Obr. 2: Modulární koncepce PLC – firma BECKHOFF

PLC tak touto libovolnou konfigurací vychází vstříc zákazníkům s již konkrétními požadavky na své aplikace. V případě změny lze modulární řídicí systém snadno opět modifikovat.

Zdroje

Obrázky

Kontrolní otázka

Vysvětlete rozdíl mezi kompaktní a modulární konstrukcí PLC.

Čti také

Při pohledu na blokové schéma PLC (viz předchozí kapitola) nás jistě napadne podobnost s osobním počítačem či notebookem, který každý z nás používáme. Stejně jako u počítačů výpočetní výkon určuje použitý procesor. Najdeme zde i paměti RAM pro ukládání programů a dat. Některé PLC je možné připojit k síti Ethernet pomocí klasického konektoru RJ45 nebo bezdrátově prostřednictvím Wifi.

Obr. 3: Konektor RJ45

K PLC automatu se však nepřipojují periferie, jako jsou klávesnice, myš či monitor. Sběrnice I/O slouží především k připojení různých čidel a aktuátorů (motory, relé, aj.).

Průmyslové použití také značně ovlivňuje design těchto zařízení oproti spotřební elektronice.

Obr. 4: Design novodobých PC

Teprve samotné PLC je připojeno k PC prostřednictvím komunikačního portu nebo připojeno do sítě Ethernet. PLC tedy funguje jako subsystém nadřazeného systému, který může být tvořen dalšími PLC, průmyslovými počítači nebo PC.