Zobrazovače, HMI

Zobrazovače, HMI

Zobrazovače (operátorské panely) slouží ke zprostředkování informací o aktuálních dějích v řízeném systému, o běhu programu popř. pro zobrazení stavu jednotlivých proměnných.

Operátorské panely

Operátorské panely sledují aktuální trendy v zobrazovací technice, ať se týkají rozlišení, velikosti displeje nebo bezdotykového ovládaní.

Pro zobrazování základních informací však mohou dobře posloužit i nejjednodušší textové panely ve dvouřádkovém provedení.

obrazek

Obr. 1: Čtyřřádkový textový zobrazovač – firma SIEMENS

Dalším stupněm jsou potom zobrazovače grafické. Ani u nich ovšem není zcela nezbytné vysoké rozlišení ani dokonce barevný displej. Důležitá je především čitelnost. Tyto panely se proto vyrábí jako černobílé s možností nastavení barvy podsvícení. Následující obrázek ukazuje reprezentaci dat v grafické podobě – bar graf.

obrazek

Obr. 2: Grafické podsvícené panely – firma SIEMENS

Pokročilé programovatelné panely potom umožňují také reprezentaci dat ve formě grafu, popř. pomocí charakteristických grafických obrázků jako jsou ventilátory, turbíny apod.

obrazek

obrazek

Obr. 3: Grafické operátorské panely – firma TECON a MITSUBISHI ELECTRIC

HMI/SCADA

V souvislosti s touto problematikou je často používána zkratka SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition. Jedná se tedy o dohled nad probíhajícím řízením a sběr dat. Nejedná se ovšem o vlastní řízení, ale pouze o zprostředkování informací dohlížející osobě – dispečerovi.

Toto operátorské prostředí umožňuje také zásah do řídícího cyklu, nastavování parametrů apod. Vytváří tedy jaké si rozhraní mezi člověkem a strojem, které je označováno zkratkou HMI - Human Machine Interface.

Pro tvorbu SCADA/HMI existuje řada softwarových prostředků, přičemž máme k dispozici celou řadu grafických objektů.

obrazek

Obr. 4: Ukázka propracovanosti HMI

V akademické sféře je v poslední době hojně využíváno programové prostředí LabVIEW vyvinuté firmou National Instruments. Kromě přehledného grafického programování umožňuje i tvorbu HMI ve formě virtuálních přístrojů.

obrazek

Obr. 5: Grafické možnosti v prostředí LabVIEW

Zdroje

Obrázky

Kontrolní otázka

K čemu slouží operátorské panely?

Čti také

Aktuální trendy

Pro zobrazení potřebných údajů lze použít i mobilní zařízení, která známe z běžného života, jako je mobilní telefon nebo tablet. Komunikaci mezi PLC a zobrazovacím zařízením umožňují speciální moduly připojené k řídicímu systému. Komunikace je samozřejmě bezdrátová - nejčastěji prostřednictvím wifi.

obrazek

Obr. 6: Použití tabletu jako prostředku HMI – firma TECON

Všechna zařízení pracující v průmyslových podmínkách musí splňovat příslušné normy. Jedny z nich se týkají také stupně krytí IP - Ingress Protection. Tedy odolnosti vůči vniknutí prachu a vody do zařízení. Zobrazovacích prvků se tato skutečnost týká samozřejmě také.

obrazek

Obr. 7: Zobrazovací panel Vitus -15K – rám z nerezové oceli, IP 69 - firma IPO TECHNOLOGIE