Mikro PLC

Mikro PLC

Tyto jednoduché automatizační prvky sice neposkytují takový výkon jako klasické PLC, nicméně jsou svým výkonem dostačující pro řešení mnoha běžných automatizačních úloh pro tzv. malou automatizaci.

obrazek

Obr. 1: Programovatelné relé – firma TECO

Mezi takové úlohy patří:

 • automatizace budov – osvětlovací systémy, ventilace (zastupuje elektroinstalační prvky jako jsou schodišťové automaty, časová relé, apod.)

 • automatizace strojů, ovládání zařízení – mohou fungovat jako samostatné řídící moduly (řízení dopravníků, jeřábů, apod.)

 • jednodušší výrobní procesy (řízení čerpacích stanic, skleníků,…)

 • parkovací systémy

obrazek obrazek

Obr. 2: Příklady použití mikro PLC

Programovatelná relé mají na venek s PLC řadu společných vlastností:

 • digitální vstupy 12V, 24V nebo 100-240V

 • analogové vstupy – napěťový 0-10V, proudový 0-20mA resp. 4-20mA

 • reléové výstupy – pro aplikace v elektroinstalacích proudy až 8A při napětí 250V

 • tranzistorové spínací výstupy – možnost nastavení např. PWM

 • možnost rozšíření I/O moduly (byť omezeně)

 • obvody reálného času (letní/zimní čas – spínací hodiny)

 • displej, konektivita s PC (RS232, USB, Ethernet)

 • montáž na DIN lištu

Mikro PLC lze programovat stejně jako výkonné PLC pomocí SW na počítači. Pro tvorbu jednodušších programů, případně pro rychlou změnu parametrů, lze však využít i integrovaný displej. Pro ovládání zcela postačuje čtveřice směrových šipek a tlačítka pro potvrzení, zrušení vkládaných parametrů, případně funkční tlačítko. Toto řešení tak umožňuje provádění změn programu v terénu bez nutnosti připojení počítače.

Na displeji lze zobrazovat informace o stavu proměnných jak v číselné, resp. textové podobě, tak i ve formě jednoduchých vizualizačních prvků. Pokud vizualizaci samotné mikro PLC neumožňuje, mívají možnost připojení zobrazovače.

 

obrazek

Obr. 3: Vizualizace pomocí přídavného zobrazovače – firma MOELLER

Před vlastním nasazením jakéhokoliv řídicího systému je vhodné program otestovat. V akademické sféře se osvědčil výukový kit poskytující jak práci s digitálními, tak i analogovými I/O. Programovatelné relé je do DPS vsazeno pomocí řadového konektoru, díky kterému je možno relé snadno vysunout a opět upevnit na DIN lištu.

obrazek

Obr. 4: Výuková deska - firma MOELLER

Zdroje

Obrázky

Videa

 • Archiv autora
Kontrolní otázka

Co si představíte pod pojmem "malá automatizace"?

Čti také

V předchozích kapitolách jsme se zabývali převážně průmyslovými prostředky automatizace. Jádrem PLC, popř. mikro PLC je programovatelný mikropočítač. Jedná se o elektronický obvod, který se nachází v celé řadě dnešních elektrotechnických zařízení, počínaje domácí spotřební elektronikou, "bílou technikou", jakou je např. automatická pračka, až po řídící systémy letadel.

Mikropočítač stejně jako PLC disponuje porty pro připojení I/O periferií a komunikačním portem, pomocí něhož je připojen k nadřazenému systému např. PC. Jednou z nejznámějších platforem využívající mikroprocesor je Arduino.

Obr. 5: Sestavený obvod s mikroprocesorem firmy ATMEL

Tyto řídící prostředky umožňují zvládnout jednoduché automatizační úlohy, např. řízení domácího skleníku. Jsou také s ohledem na nízkou cenu (řádově stovky korun) vhodné pro ovládání RC modelů či jakékoliv jiné spotřební elektroniky.

Praktická ukázka

Využití platformy Arduino pro řízení robotické ruky ukazuje následující video.

Obr. 6: Robotická ruka ze stavebnice  Merkur

This div will be replaced by the JW Player.

Řízení robotické ruky ze stavebnice Merkur.