Polypovci

Třída: POLYPOVCI

Zástupci této třídy žijí v mořích i sladkých vodách. Mají stadium polypa i medúzy, ale většinou převládá stadium polypa. Stádium medúzy je drobné a vyvíjí se většinou jen u mořských polypovců. Často tvoří kolonie. Láčka je nečleněná.

Stavba těla:

 • nožní terč – pomocí něj přisedá polyp k podkladu

 • tělo – válcovitý tvar s láčkou

 • ústní terč - ústní otvor

 • chapadla

Systém:

 • podtřída: NEZMAŘI

 • podtřída: TRUBÝŠI

Podtřída: NEZMAŘI

Nezmaři žijí v našich sladkých vodách (stojaté a mírně tekoucí čisté vody).

Žijí přisedle, ale nožní terč není přirostlý k podkladu. Pohybují se pomalu pomocí chapadel (přemety). Chybí stádium medúzy a mají velkou regenerační schopnost. Při podráždění se smrští na zlomek své původní velikosti.

Rozmnožování:

 • pohlavní – výměna gamet (oplození vnitřní i vnější)

 • nepohlavní – vnější pučení (vznik kolonií, mají jednu společnou láčku)

Zástupci:

 • nezmar obecný

 • nezmar hnědý

  • nejhojnější druh našich vod

  • ramena mnohonásobně přesahují délku těla

 • nezmar zelený – symbiotické řasy (zelená barva), 1cm

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Mikrofoto.de-Hydra_15.jpg

Obr. 1: Nezmar zelený

 • medúzka sladkovodní

  • má obě stádia – polyp i medúza

  • dnes kosmopolitně rozšířena, pochází z jihovýchodní Asie

  • u nás ve Vltavě a přehradách, v pískovnách, lomech, bazénech

http://img.blesk.cz/static/old_abc/imgdb/original/phpKyAeRg.jpg

Obr. 3: Medúzka sladkovodní

 

Podtřída: TRUBÝŠI

Trubýši žijí pouze v moři. Jedinci vytvářejí kolonie a mezi sebou jsou spojeni společnou láčkou. Tvoří volně plovoucí mnohotvárnou (polymorfní) kolonii. Vzdušný měchýř udržuje celou kolonii na hladině.

Zástupci:

 • měchýřovka vznášivá

  • tvoří plovoucí kolonie, každá část má svoji funkci
 • měchýřovka portugalská

  • patří k nejnebezpečnějším ze všech trubýšů (až 30 metrů)

 

 

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1:Nezmar zelený [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Mikrofoto.de-Hydra_15.jpg

Obr. 2 Řez tělní stěnou polypa.[online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/2_hydra.gif

Obr. 3: Medúzka sladkovodní.[online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z:http://img.blesk.cz/static/old_abc/imgdb/original/phpKyAeRg.jpg

Obr. 4: Měchýřovka portugalská.[online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné zhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portuguese_Man-O-War_(Physalia_physalis).jpg#mediaviewer/File:Portuguese_Man-O-War_(Physalia_physalis).jpg

 

Víte, že ...

Měchýřovka portugalská bývá někdy pro svůj tvar nazývána "Portugalská galéra". Je zástupcem žahavců, spadající mezi trubýše, která s chapadly dosahuje délky až 30 metrů. Je považována za velmi nebezpečnou. Tělo je složené ze vzdušného měchýře, který plave na hladině moře, a dolní části, ve které jsou dlouhá ramena. Zajímavostí je, že se nejedná o jednoho živočicha, ale o kolonii. Po jejím žahnutí umřete od 2 do 20 minut, ale je tu protijed. Určitě ho má každý doma v kuchyni, je to snadné, je to jen obyčejný ocet. Ale jizev se nikdy nezbavíte.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Portuguese_Man-O-War_%28Physalia_physalis%29.jpg/350px-Portuguese_Man-O-War_%28Physalia_physalis%29.jpg

Obr.3: Měchýřovka portugalská

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bch%C3%BD%C5%99ovka_portugalsk%C3%A1

Doplňující učivo

http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/2_hydra.gif

Obr. 2: Řez tělní stěnou polypa