Řízení postupů

Řízení postupů

V tomto modulu využijeme předchozí získané znalosti pro tvorbu jednoduchých automatizačních úloh, resp. podúloh tvořících část složitějšího problému. Pro zopakování práce s logickými hodnotami a časovači budeme řešit příklad řízení světelné křižovatky. Využití mikro PLC si ukážeme na příkladu řízeného parkoviště. Rozšiřující moduly potom využijeme pro snímání teploty RTD čidlem a polohování lineární osy.

Tvorbu virtuálního přístroje a jeho možnosti využití si přiblížíme na úloze řízení stejnosměrného servomotorku.