Medúzovci

Třída: MEDÚZOVCI

Je třída mořských živočichů z kmene žahavců, do níž je řazeno přibližně 220 druhů. Medúzovci žijí pouze v mořích. Volně se vznáší ve vodě. Na okraji zvonu jsou svalové buňky, které umožňují pohyb (reaktivní pohyb = vypuzování vody ze spodní části zvonu). Mají stadium polypa i medúzy, ale převládá stádium medúzy s vysokým podílem rosolovité mezoglei (až 97 % vody). Živí se dravě drobnými živočichy, ale i rybami. Tropické druhy mohou žahavými buňkami vážně popálit člověka.

Stavba těla:

 • medúza má tvar zvonu:

  • vypuklá část zvonu (exumbrella)

  • vydutá část zvonu (subumbrella)

 • chapadla se žahavými buňkami

 • ústní terč zespodu těla medúzy

 • láčka je rozvětvená = gastrovaskulární soustava, má dvě funkce:

  • trávení

  • rozvod živin

 • smyslové orgány = rhopalia (8) na okraji zvonu

Rozmnožování:

 • gonochoristé

 • oplození je vnější nebo vnitřní

 • metageneze

  • pravidelné střídání nepohlavního (polyp) a pohlavního stádia (medúza)

  • střídání pohlavního (medúza) a nepohlavního (polyp) rozmnožování

 • pohlavní rozmnožování = medúzy vypouštějí gamety do vody → po oplození vzniká obrvená larva (planula) → přisedá k podkladu → mění se v polypanepohlavním rozmnožování (forma dělení) = strobilace (odškrcování horní části polypa i s věncem chapadel) → vznikají malé medúzky (ephyry)dospělá medúza (opět pohlavní rozmnožování)

http://www.biomach.cz/_/rsrc/1309988302217/biologie-zivocichua/diblastica/strobilace-biomach.png

Obr. 1: Rozmnožování žahavců.

Zástupci:

 • talířovka ušatá

  • téměř ve všech mořích, průhledné ploše zvonovité tělo, 20 - 30 cm

obrazek

Obr. 2: Talířovka ušatá

 • talířovka obrovská  (Cyanea arctika) 
  • největší medúza (zvon až 2m a chapadla kolem 40m)
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr.1: Rozmnožování žahavců.[online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z:http:http://www.biomach.cz/_/rsrc/1309988302217/biologie-zivocichua/diblastica/strobilace-biomach.png

Obr. 2: Talířovka ušatá.[online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://farm8.staticflickr.com/7024/6797742741_2326ee641d_z.jpg

Obr. 3: Rhopalia. [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200203%20lackovci/Obr.%20020311a.rhopalia.JK_zmensenina.jpg

Obr. 4: Talířovka obrovská. [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z http://www.mirkrasiv.ru/images/articles/fauna/cyanea-capillata/cyanea-capillata-010.jpg

Odkaz

Přečti si zajímavý článek o medúzách!

http://21stoleti.cz/blog/2008/12/19/kdyz-se-meduzy-zblazni/

Doplňující učivo

Rhopalia  jsou shluky smyslových orgánů, rozložené na okraji zvonu medúzy. Obsahují rovnovážné ústrojí (=statocysty), zrakové ústrojí (oční skvrny nebo pohárkovité oči), chemoreceptory a hmatové buňky.

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200203%20lackovci/Obr.%20020311a.rhopalia.JK_zmensenina.jpg

Obr. 3: Rhopalia

Víte, že ...

Největší medúza

Je to nejspíš talířovka obrovská (Cyanea capillata), jejíž ramena jsou až 37 metrů dlouhá. Mylně se často uvádí, že největší živočich je plejtvák obrovský. Ten ale dorůstá „jen“ 30 metrů, takže v porovnání s medúzou je o čtvrtinu kratší.

http://www.nase-voda.cz/nejvetsim-zijicim-zivocichem-na-svete-je-meduza/

http://www.mirkrasiv.ru/images/articles/fauna/cyanea-capillata/cyanea-capillata-010.jpg

Obr. 4: Talířovka obrovská.