Co je inteligentní dům

Co je inteligentní dům

Dnes se bez elektroniky prakticky neobejde žádný dům, běžně využíváme termostaty pro řízení topení, různé stupně ovládání osvětlení, zabezpečovacích systémů, přibývá počítačová síť, ovládání rolet či žaluzií, klimatizace, domácí kino apod. Cílem inteligentního domu je dokázat tyto technologie propojit, integrovat mezi sebou a sjednotit jejich ovládání. Přizpůsobit inteligentní dům potřebám jeho uživatelů.

Propojením všech systémů do jednoho celku máme možnost nastavit různé režimy chodu domácnosti, např. topení či světelné scény (pro spánek, dovolenou, večeři, návštěvu, sledování televize apod.) a to naprogramováním  nebo pomocí manuálního ovládání, které je ve vzájemné kontinuitě.

Různé možnosti realizace typu a míry „inteligence“ domu dle použití technologie:

Soustava inteligentní zařízení a systémy

Soustava zařízení a systémů pracující nezávisle na ostatních. Např. systém osvětlení, řízený snímači pohybu a úrovně osvětlení rozsvítí při vstupu člověka do místnosti,  a to jen v případě, že nedostačuje venkovní přirozené světlo.

Soustava inteligentních komunikujících zařízení a systémů

Zařízení a systémy, které si vzájemně vyměňují informace a zprávy mezi sebou. Např. při odchodu a uzamčení vchodových dveří
se automaticky zapíná bezpečnostní systém a vysílá signál ke zhasnutí světel, stažení rolet v přízemí, vypnutí hudby a televize, snížení teploty topení a při příchodu dojde k zapnutí na předem nastavené funkcí apod.

Propojený dům – connected home

Jedná se o propojení vnitřní a vnější komunikační sítě, umožňující interaktivní vzdálené ovládání systémů a možnost přístupu k tomuto systému odkudkoliv z domu i mimo něj. Bezpečnostní systém v případě poplachu rozsvítí všechna světla v domě a na zahradě (zároveň zakáže jejich zhasnutí pomocí vypínačů na zdech), vytáhne rolety, roztáhne závěsy, aby bylo vidět dovnitř domu, přivolá bezpečnostní službu a umožní vzdálený přístup k záznamům z bezpečnostních kamer. Zavlažovací systém pravidelně získává pomocí internetu předpověď počasí a optimalizuje tak množství závlahy, apod.

Učící se dům

Aktivity v domě zaznamenává a nashromážděné údaje používá pro samočinné ovládání technologií dle předvídaných potřeb uživatelů domu. Např. ovládání světel a topení se nastaví dle obvyklého způsobu užívání chodu domu.

Pozorný dům

Veškeré informace a aktivity lidí v domě jsou okamžitě vyhodnocovány a systémy a technologie jsou samočinně ovládány dle předvídaných potřeb. Vše probíhá v reálném čase, na rozdíl od předchozího čtvrtého stupně, kde se používá historie informací a dat.

Všechny stupně na sebe navazují, každý stupeň v sobě obsahuje schopnosti nižších. Stupně 4 a 5 jsou v současné době ve fázi výzkumných projektů,  a proto se jimi nebudeme zabývat.

Hlavním cílem inteligentního domu je usnadnit bydlení jeho uživatelům, dnes se prakticky žádný dům neobejde bez termostatů pro řízení topení, osvětlení a zabezpečovacího systému. Je běžné, že v domech přibývá počítačová síť, řízení rolet a žaluzií, klimatizace. U náročnějších uživatelů se vyskytuje kamerový systém, domácí kino nebo alespoň ozvučení některých míst v domě. Hlavní výhodou inteligentního domu je propojení, integrace a sjednocení ovládání (vypínače, displeje…),  a to vše přizpůsobené na míru pro konkrétní dům a přání jeho uživatelů.

Možnost propojení všech systémů do jednoho řiditelného celku nabízí, oproti běžnému domu s manuálním ovládáním, možnost libovolně programovat funkci kteréhokoli vypínače, ovládat světla, rolety, topení, hudbu apod.,  a tím vytvářet scény neboli režimy celého domu či jedné místnosti. Tyto scény jsou předem naprogramovány a lze je vyvolat i zrušit,  či změnit stiskem jednoho tlačítka
a nastavit tak přístroje, zařízení a celou domácnost na požadovaný stav. Scény jsou obvykle nastaveny do režimů – spánek, večeře, dovolená, návštěva, sledování televize, hudby a dalších médií. Samozřejmě je tu stále možnost upravit režim pomocí manuálního ovládání. Speciální scéna, kterou bychom mohli nazvat např. prázdná místnost nebo místnost bez lidí,  je vypnutí všech světel přístrojů a zařízení, když místnost opouštíme. To platí adekvátně i pro režim při odchodu z celého domu.

 

Zdroje
  • Valeš, Miroslav. Inteligentní dům. 2. vyd. Brno: ERA, 2008. viii, 123 s. 21. století. ISBN 978-80-7366-137-3.

Obrázky

Obrázek

Obr. 1: Miniserver LOXONE

Kontrolní otázka

Vysvětli co je miniserver?

Vyjmenuj typy inteligentních domů?