Mechanické zabezpečení

MZS – mechanické zábranné systémy

Základním kritériem kvality mechanického zábranného systému je časové rozmezí od napadnutí objektu až po dokončení napadnutí. Tento časový interval můžeme znázornit rovnicí:

∆t = t2 – t1, kde t1 je čas napadnutí objektu a t2 je čas dokončení napadnutí objektu

Čím je ∆t větší, tím je účinnější a kvalitnější celý mechanický zábranný systém.

Mechanické zábrany můžeme rozčlenit na :

 • Vnější mechanické zábranné systémy – oplocení, bariéry, zdi, brány, závory …

 • Zabezpečení stavebních prvků budov – hradby, stropy, podlahy, střechy …

 • Zabezpečení otvorových výplní – dveře, okna, balkony …

 • Zabezpečení úschovných objektů – komorové trezory, mobilní trezorové skříně, noční trezory, úschovny zbraní …

Dále můžeme MZS – mechanické zábranné systémy členit dle ochranných zón:

 • Obvodová ochrana – kolem objektu

 • Plášťová ochrana – narušení vstupu objektu

 • Předmětová ochrana – místa pro úschovu

Obvodová ochrana

Obvodová ochrana je dána hranicí pozemku patřícího k budově a vytváří tak *právní hranici. *K ohraničení pozemku se používá oplocení včetně vstupních branek, bran a závor.

MZS obvodové ochrany dělíme na:

 • Klasické drátěné oplocení

 • Bezpečnostní oplocení

 • Vysokobezpečnostní oplocení

 • Vrcholové zábrany

 • Podhrabové překážky

 • Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky

Klasické drátěné oplocení dosahuje výšky 1,5 m a je vyrobeno z Fe (železného) drátu o průměru 2,5 mm s různými povrchovými úpravami a různými provedeními (čtvercové, cyklonové, svařované pletivo), používá se na ochranu méně důležitých objektů.

Bezpečnostní oplocení se liší konstrukcí i druhem použitého materiálu (ocel, beton) a dosahuje výšky 1 - 2,5 m. Slouží nejčastěji k zabezpečení výrobních závodů, skladů škol.

Vysokobezpečnostní oplocení je speciálně konstruováno pro zabezpečení důležitých průmyslových a vojenských objektů, vězeňských zařízení a oblastí s vysokým ohrožením života či zdraví (jaderné elektrárny, chemické závody apod.). Jsou to různé druhy oplocení kombinované s bariérami (vrcholové zábrany). Vysokobezpečnostní oplocení dosahuje výšky až 5 m.

Vrcholové zábrany se používají v kombinaci s dalšími mechanickými prostředky a slouží ke zvýšení bezpečnosti oplocení.

Druhy:

 • Nádstavce z ostnatého drátu 
 • Bariéry ze žiletkového drátu

Pevné a otočné hroty

Podhrabové překážky jsou bezpečnostním doplňkem oplocení, které zamezuje možnost jeho podlezení nebo podkopání. K tomu se používají podhrabové desky (šířka činí 1 m), ocelové rošty nebo pevná zeď.

Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky tvoří hranici mezi volně přístupnými prostory a prostorem kontrolovaným.

Druhy:

 • Branky 
 • Brány
 • Závory

Plášťová ochrana

Plášťová ochrana slouží především ke znemožnění vniknutí narušitele do chráněného prostoru v objektě, případně má narušitele od tohoto záměru odradit. Mezi prvky plášťové ochrany patří:

 • stavební prvky budov

 • otvorové výplně

Stavební prvky budov mezi tyto prvky patří zdi, podlahy, stropy a střechy.

Otvorové výplně členíme na vstupní otvorové výplně (dveře), okna a balkonové dveře, mříže, rolety, žaluzie, bezpečnostní fólie.

Vstupní dveře do objektu jsou nejčastějším terčem narušení objektu a v 90 % bytových vloupání byli pro pachatele lehce překonatelné. Ze statistik vyplývá, že pachatelé vnikají do objektu ve 14 % okny, v 10 % sklepovými okny a 9 % balkónovými dveřmi.
Okna a skleněné výplně balkonových dveří zabezpečujeme bezpečnostní fólií (slouží jako další mechanická zábrana), kovovými mřížemi a vnějšími a vnitřními roletami.

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní dveře se skládají z pevnostní ocelové mříže s ocelovým hlubokotažným plechem, odolným proti protažení. Tyto dveře jsou zamykány vícebodovým rozvorovým systémem aktivních bezpečnostních čepů (počet čepů závisí dle přání zákazníka a na výrobci), které zapadají do kovové zárubně. Tento systém je ovládán klíčem s možností kombinace bezpečnostního kování a bezpečnostní vložky. Protipožární dveře jsou opatřeny odolným materiálem vůči požáru např. FIBERFRAX.

Třídy protipožární odolnosti, protipožární dveře

 • EI - brání šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích

 • EW - omezují šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích

Výrobky označené EI zpravidla splňují přísnější požadavky protipožární bezpečnosti a mohou být použity i tam, kde jsou požadovány požární uzávěry EW.

Kouřotěsné dveře

 • SC - kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřní sestavě, včetně příslušenství a funkčního vybavení, které brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělících konstrukcích

Kouřotěsné požární / protipožární dveře

 • EI SC - brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích

 • EW SC - omezují šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích

Doba požární odolnosti protipožárních uzávěrů

 • Doba požární odolnosti se vyjadřuje číselným údajem v minutách, např. 15, 30, 45, 60, 90.

Třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti

D1 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují v celé konstrukci nehořlavé hmoty, popř. obsahují hmoty hořlavé, na nichž nezávisí stabilita a únosnost konstrukce a které jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí.

D2 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují i hořlavé materiály, na kterých závisí stabilita a únostnost konstrukce, v požadované době požární odolnosti ale nedochází k jejich hoření či uvolňování tepla.

D3 - zvyšují v požadované době intenzitu požáru. Nesplňují požadavky konstrukcí D1 a D2. Jde např. o běžné dřevěné dveře.

Protipožární dveře - odolnost - příklady označení

 • EW30DP1 - protipožární dveře omezující požár po dobu 30 minut vyrobené z materiálu, který nezvyšuje intenzitu požáru.

 • EI60DP1 - protipožární dveře bránící šíření požáru po dobu 60 minut vyrobené z materiálu, který nezvyšuje intenzitu požáru.

Obr. 1: Řez bezpečnostními protipožárními dveřmi

 

Bezpečnostní vložka

Dnešní bezpečnostní vložky jsou nejčastěji konstruovány jako systém oboustranného klíče ICS (systém s kódem uvnitř profilu), který poskytuje vysokou ochranu prostřednictvím kombinace tří různých technologií uzamykání:

 • speciálně tvarovaný rezistentní podélný profil

 • systém křivek, který zjišťuje oprávnění k uzamykání

 • zlepšený systém stavítek tvoří kryté, vnitřní vybrání v těle klíče ICS

Detekce správného klíče je provedena třemi řadami přes 13 blokovacích stavítek s pružinou. Dvě řady stavítek po stranách s 10 celistvými blokovacími stavítky, které detekují křivky po stranách klíče a třetí řada s 3 stavítky v dráze ověřuje vnitřní, krytá vybrání na hranách klíče.

 

Obr. 2: Bezpečnostní vložka EVVA ICS

 

Instalací bezpečnostní fólie  na skleněné výplně oken a balkonových dveří zabráníme prohození předmětů a výrazně znesnadníme případným pachatelům vniknutí do objektu.

Obr. 3: Bezpečnostní fólie

 

Předmětová ochrana

Předmětová ochrana je určena k úschově peněz, drahých cenností a šperků, ale také k úschově a zabezpečení zbraní proti neoprávněné manipulaci a použití. K této předmětové ochraně můžeme řadit  od malých pokladniček a pokladen až po těžké trezorové skříně a komorové trezory.

Komerční úschovné objekty

 • Skříňové – v uzavřeném stavu má jednu délku vnitřní strany menší nebo rovno 1 m
 • Ohnivzdorné – konstrukce z oceli a nehořlavých materiálů s dvouplášťovou konstrukcí, zpravidla na ochranu dokumentů a datových médií
 • Účelové – většinou vestavěné trezory (trezory na zbraně, noční trezory aj.)
 • Ocelové a kartotékové skříně – jednoplášťové skříně na dokumenty
 • Příruční pokladny – krátkodobá úschova peněz, cenin, dokumentů apod.
Zdroje

Obrázky

 

Obrázek

Obr. 4: Nádstavce z ostnatého drátu

Obrázek

Obr. 5: Bariéry z žiletkového drátu

Obrázek

Obr. 6: Branky

Obrázek

Obr. 7: Brány

Obrázek

Obr. 8: Závory