Ploštěnky

Třída: PLOŠTĚNKY

Ploštěnky žijí ve vodě (sladké nebo slané) nebo v půdě. Žijí volně, nikdy nejsou paraziti. Živí se dravě. Mají vyvinuté smyslové orgány (lov kořisti). Velikost jejich těla je několik mm až několik cm. Je popsáno asi 3500 druhů.

Charakteristika:

 • na hřbetě přední části těla - hmatové buňky a párové miskovité oči

 • pohyb usnadňují řasinky a hlen

 • ústní otvor ve středu na břišní straně

 • velkou kořist natráví mimo tělo, pak nasávají vychlípitelným hltanem do vakovité trávicí dutiny se slepými rameny

 • může velmi dlouho hladovět

 • značná regenerační schopnost (zacelení ran, dotváření chybějících částí)

obrazek

Obr. 1: Regenerační schopnost ploštěnek

Rozmnožování:

 • nepohlavní rozmnožování:

  • příčné dělení
 • pohlavní rozmnožování:

  • hermafrodité

  • vytváří kokon vajíček (přilepují je na kameny ve vodě)

  • vývoj přímý (sladkovodní ploštěnky)

  • vývoj nepřímý (mořské ploštěnky) – přes Műllerovu larvu (volně plave, postupně se mění v ploštěnku)

Zástupci:

 • ploštěnka mléčná

  • asi 2,5 cm, běžná pod kameny v potocích

  • bílá - nepigmentovaná

  • vpředu 2 hmatová ouška

obrazek

Obr. 2: Ploštěnka mléčná

 • ploštěnka potoční

  • kopinatá příď těla

  • žije pod kameny v tekoucích vodách

  • bioindikátor čistoty vod (citlivá na znečištění vody)

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Regenerační schopnost ploštěnek [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://snowbio.wikispaces.com/file/view/planaria-regeneration.jpg/393753582/planaria-regeneration.jpg

Obr. 2: Ploštěnka mléčná [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://files.ucivo.webnode.cz/system_preview_detail_200002810-332ec34287-public/Plo%C5%A1t%C4%9Bnci%20Plo%C5%A1t%C4%9Bnky%20plo%C5%A1t%C4%9Bnka%20ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1.jpg

Obr. 3: Stavba těla ploštěnky [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/3_anat.gif

Obr. 4: Hmatová ouška ploštěnek [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.biomach.cz/_/rsrc/1310855720369/biologie-zivocichua/schizocoelia/13_plo%C5%A1t%C4%9Bnky.png

Doplňující učivo

http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/3_anat.gif

Obr. 3: Stavba těla ploštěnky

 

 

 

 

 

Doplňující učivo

http://www.biomach.cz/_/rsrc/1310855720369/biologie-zivocichua/schizocoelia/13_plo%C5%A1t%C4%9Bnky.png

Obr. 4: Hmatová ouška ploštěnek

Kontrolní otázka

Ploštěnky se živí:

a) dravě

b) paraziticky