Motolice

Třída: MOTOLICE

Motolice jsou endoparaziti se složitými vývojovými cykly. Dospělci parazitují v tělech obratlovců, jejich vývojová stadia (= larvy) parazitují v bezobratlých živočiších. Mezihostiteli motolic jsou často měkkýši. Různé druhy motolic mají jednoho až dva mezihostitele. Je popsáno asi 9000 druhů motolic.

Charakteristika:

 • živí se krví a tkáněmi hostitele, potravu nasávají svalnatým hltanem

 • endoparaziti mají anaerobní způsob metabolismu

 • adaptace k parazitickému způsobu života:

  • potlačení některých orgánů:
   • smyslové orgány
   • pohybového ústrojí
   • zjednodušená nervová soustava
  • vytvoření:
   • kutikula (chrání proti trávicím šťávám hostitele)
   • přísavky (ústní a břišní)
   • vysoce výkonné pohlavní ústrojí

Rozmnožování:

 • pohlavní orgány vyplňují téměř celé tělo

 • proterandričtí hermafroditi = spermie dozrávají dříve a z toho vyplývá, že vajíčka nemohou být oplozena vlastními spermiemi

Zástupci:

 • motolice jaterní

  • je endoparazit, parazituje v játrech ovcí, skotu, srnců, jelenů (i člověka)

  • způsobuje trávicí poruchyúhyn

  • mezihostitel - vodní plž bahnatka malá

  • 2 přísavky:

   • ústní - v přední části těla - uprostřed je ústní otvor

   • břišní – jen funkce přidržení

obrazek

Obr. 1: Motolice jaterní

 • velmi složitý vývojový cyklus - několik typů larev (miracidium, sporocysta, redie, cerkarie)

 • vajíčko → vodní prostředí → MIRACIDIUM → bahnatka malá - SPOROCYSTA→ RÉDIE → CERKÁRIE (pohyblivá s ocáskem, zapouzdří se na zatopené trávě, voda opadne)→ spasení ovcí → žaludek → játra hostitele → dospělá motolice (pohlavní rozmnožování- oplozená vajíčka)

obrazek

Obr. 2: Vývojový cyklus motolice jaterní

 • krevnička močová

  • způsobuje nemoc billharziózu – těžké záněty močového měchýře

  • gonochoristé (sameček nosí samičku ve své břišní rýze a průběžně ji oplodňuje)

  • rozšířena především v Egyptě a severní Africe

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Motolice jaterní. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://files.ucivo.webnode.cz/system_preview_detail_200002813-66b6e67b0e-public/Plo%C5%A1t%C4%9Bnci%20Motolice%20motolice%20jatern%C3%AD.jpg

Obr. 2: Vývojový cyklus motolice jaterní. „Fasciola LifeCycle“ od http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-F/Fascioliasis/Fasciola_LifeCycle.gif. Licencováno pod Volné dílo via Wikimedia Commons [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_LifeCycle.gif#mediaviewer/File:Fasciola_LifeCycle.gif

Obr. 3: Stavba těla motolice. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/3_moto.gif

Obr. 4: Vývojový cyklus krevničky močové. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200205%20plostenci/Obr.020513a.Schistosoma.cyclus.JK_zmensenina.jpg

Doplňující učivo

http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/3_moto.gif

Obr. 3: Stavba těla motolice

Doplňující učivo

Krevnička močová způsobuje nemoc billharziózu (podle T. M. Bilharze, německého lékaře a parazitologa). Vyskytuje se v Africe a některých dalších tropických oblastech. Nemoc se projevuje těžkými záněty močového měchýře. Postihuje na 200 milionů lidí. Po malárii je druhou nejvýznamnější parazitózou člověka. K přerušení vývojového cyklu by přitom stačila jednoduchá sanitární opatření (zamezit kontaminaci povrchových vod lidskou močí a výkaly).

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200205%20plostenci/Obr.020513a.Schistosoma.cyclus.JK_zmensenina.jpg

Obr. 4: Vývojový cyklus krevničky močové

Kontrolní otázka

Krevnička močová žije:               

a) v močovém měchýři

b) v játrech

c) v močové trubici