Tasemnice

Třída: TASEMNICE

Jsou endoparazité střev obratlovců zcela přizpůsobeni způsobu života uvnitř těla hostitele. Mezihostiteli jsou obratlovci (pro některé druhy tasemnic i člověk) i bezobratlí. Tělo je pentlicovité a může dosáhnout délky až několika metrů. Je známo zhruba 5000 druhů tasemnic.

Charakteristika:

 • extrémně přizpůsobení parazitismu:

  • nemají trávící soustavu - živiny přijímají celým povrchem těla (osmotrofní výživa)
  • nemají vyvinuté smysly

  • výkonná pohlavní soustava

  • na hlavičce příchytné orgány (přísavky, háčky)

  • na povrchu těla kutikula – chrání před trávícími šťávami

 • metabolismus je anaerobní

 • střídání hostitelů, složité vývojové cykly

Stavba těla:

 • hlavička (scolex)přichycovacími orgány (přísavky, věnce háčků)

 • krček (intenzivní dělení buněk)

 • tělní články (proglotidy) - až několik tisíc

Obr. 1: Hlavička tasemnice

Rozmnožování:

 • pohlavní soustava je extrémně rozvinutá

 • každý článek těla obsahuje samčí i samičí pohlavní orgány

 • proterandričtí hermafroditi (první dozrávají spermie)

 • samooplození (vzhledem k nedostatku partnerů)

  • nikoli v rámci jednoho článku, ale mezi dvěma jinými články

  • mladší články v roli samčí (produkují spermie) se páří se staršími články v roli samičí (obsahují vajíčka)

 • poslední (nejstarší) články těla zcela vyplněné zralými vajíčky, oddělují se a s výkaly odcházejí z těla hostitele (vajíček denně milióny)

 • vývin nepřímý (larva onkosféra, boubel)

Zástupci:

 • tasemnice dlouhočlenná

  • dospělec parazituje v tenkém střevě člověka (dnes se téměř nevyskytuje)

  • délka 2 - 4 metry

  • na hlavičce 4 kruhovité přísavky a věnec háčků

  • mezihostitelem je prase

  • nepřímý vývoj přes larvu onkosféru, která se dostává do krevního oběhu mezihostitele (prasete) a s ním do svalů, kde se přeměňuje na klidové stádium zvané boubel (bělavé váčky)

  • člověk se nakazí nedostatečně tepelně upraveným vepřovým masem obsahujícím boubele

  • boubele se dostanou do žaludku člověka v tenkém střevě se z boubele uvolní hlavička tasemnice s krčkem přichytí ke stěně tenkého střeva a začnou se tvořit články těla tasemnice

  • po dosažení pohlavní dospělosti se může vývojový cyklus opakovat

obrazek

Obr. 2: Tasemnice dlouhočlenná

 

 • tasemnice bezbranná

  • dospělec parazituje v tenkém střevě člověka (u lidí je rozšířenější než t. dlouhočlenná díky větší konzumaci syrového hovězího masa např. tatarský biftek)

  • délka 3 - 10 metrů (až 2000 článků)

  • na hlavičce chybí háčky, pouze přísavky

  • mezihostitelem je skot (hovězí dobytek)

  • člověk se nakazí nedostatečně tepelně upraveným hovězím masem obsahujícím boubele

  • příznaky mohou být nechutenství, zvracení, bolest hlavy

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Hlavička tasemnice [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kbi.zcu.cz%2FOB%2Fstudium%2Finvert%2Fobra.php&ei=d_fPVIWpAcX2UpTogeAG&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNGk5c2N6KUxGI0iWtrBPOm3ywlA8A&ust=1423001807427167

Obr. 2: Tasemnice dlouhočlenná [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:http://grouphaty.wikispaces.com/file/view/Taenia-solium3.jpg/310782944/Taenia-solium3.jpg

Obr. 3: Tasemnice ve střevě [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:http://www.ireceptar.cz/res/data/258/030842.jpg

Obr. 4: Schéma vývoje tasemnice bezbranné. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:http: //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Taenia_saginata_LifeCycle.gif

Doplňující učivo

Přečti si zajímavý článek:

"Tasemnice kolem nás: Který boubel číhá ve vepřovém, který v hovězím"

http://www.ireceptar.cz/res/data/258/030842.jpg

Obr. 3: Tasemnice ve střevě

Dostupný na: http://www.ireceptar.cz/zdravi/tasemnice-kolem-nas-ktery-boubel-ciha-ve-veprovem-ktery-v-hovezim/

Doplňující učivo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Taenia_saginata_LifeCycle.gif

Obr. 4: Schéma vývoje tasemnice bezbranné.

Otestuj se

Doplň chybějící slova:

1.            Kolik otvorů pro příjem a výdej má trávící soustava ploštěnky?.....................

2.            Plž bahnatka malá je mezihostitelem …………….................…   ……....…...……..?

3.            Vylučovací soustavu ploštěnců tvoří …………...............…… buňky.

4.            Která skupina ploštěnců se živí dravě (ne paraziticky)? ...............................

5.            Klidové stádium tasemnice (opouzdřený váček s larvou), který můžeme nalézt ve svalech   

              (mase) se nazývá ………............………..?

6.            Ústní otvor tasemnice se nachází? ............................................

7.            Parazitičtí ploštěnci mají velmi rozvinutou …………...............…………soustavu.

8.            Z polosyrového hovězího masa (tatarského bifteku) hrozí nákaza ……………………   …………………