Úhloměry

Úhloměry

Obloukový úhloměr

Slouží k měření a nastavování úhlů s přesností 1, používá se k orýsování součástí. Měřicí rameno má tvar šipky.

 

Obr. 1: Obloukový úhloměr

Univerzální úhloměr

Má kruhovou stupnici rozdělenou po 4 x 90⁰ a nonius, umožňující rozlišení 5′ (vzdálenost dvou sousedních rysek).

 

Obr. 2: Univerzální úhloměr

Při odečítání úhlu se přečte nejprve údaj ve stupních od 0 na hlavní stupnici až k nulové rysce nonia. Pak se na noniu pokračuje ve stejném směru a hledá se ryska hlavní stupnice, která se kryje s ryskou nonia. Počet dílků úhlového nonia pak násobíme 5′ a připočítáme k celým stupňům.

Při měření úhlů v rozsahu 0 - 90 odpovídá naměřená hodnota měřenému úhlu.

Při měření úhlů v rozsahu 90⁰ - 180⁰ je hodnota měřeného úhlu 180 - naměřená hodnota.

 

Obr. 3: Optický úhloměr

Digitální univerzální úhloměr

Digitální univerzální úhloměr ukazuje vždy měřený úhel. Zobrazovací krok 1′. Umožňuje vynulování v libovolné poloze a měřit tak rozdílové úhly.

 

Obr. 4: Digitální univerzální úhloměr

 

Zdroje
  • MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření pro 3. ročník středních průmyslových škol strojnických. Praha: SNTL, 1989.
  • DILLINGER, Josef a kol. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007. 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.

Obrázky:

  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Oldřich Fojtek.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

  1. K čemu se  při měření používají úhelníky?
  2. Popište postup při odečítání úhlu na univerzálním úhloměru.
Zapamatuj si

Mezi nastavitelné úhloměry patří:

  • obloukový úhloměr
  • univerzální úhloměr

Úhloměry se liší nejen konstrukcí, ale i přesností měření a způsobem zobrazení.